21 april 2017

Wat te doen als u partneralimentatie betaalt na een echtscheiding en u vermoedt dat uw ex partner samenwoont?

Door Susan Meijler

Deze vraagstelling is gebaseerd op artikel boek 1:160 BW.

Artikel boek 1:160 BW bepaalt kort gezegd:

“De verplichting van een ex echtgenoot tot het betalen van alimentatie aan de ex echtgenoot, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.”

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

De jurisprudentie stelt aan dat samenwonen een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van:

  1. Een affectieve relatie van duurzame aard
  2. Zij moeten elkaar wederzijds verzorgen
  3. Met elkaar samenwonen
  4. Een gemeenschappelijke huishouding voeren

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan eindigt de alimentatieverplichting en dat betekent dat de termijn dat alimentatie betaald moet worden, maximaal 12 jaar, eindigt en dus niet kan herleven als de samenwoning eindigt. Als betalende ex partner kan je dan nimmer meer aangesproken worden tot betaling van partneralimentatie aan die ex partner. Dit maakt wel dat het belang bij het bewijs van samenwoning voor een alimentatieplichtige betalende ex partner groot is.

Hoe vult de rechtspraak deze voorwaarden in?

  • Affectieve relatie van duurzame aardDie duurzame aard kan ook een betrekkelijk korte periode zijn dat wil zeggen bijvoorbeeld 10 maanden, de samenleving hoeft geen jaren geduurd te hebben. Verbleven partijen samen veelvuldig op 1 plek? Gingen zij samen op vakantie? Hadden zij intensief email of WhatsApp verkeer? Hoe keken derden tegen de relatie aan?
  • Wederzijds verzorgenBetaalde de ene partner aan de andere partner bijvoorbeeld voor inwoning of dagelijks levensonderhoud? Hadden zij een gezamenlijke bankrekening of pinpas van elkaar? Gebruiken zij elkaars auto of was er een gezamenlijke auto?
  • Met elkaar samenwonenVoor samenwonen behoeft het niet zo te zijn dat de partners 7 dagen in de week samenwonen. Van samenwonen kan ook sprake zijn als de partners 5 dagen bij elkaar verblijven. Ik sluit niet uit dat het aantal dagen ook minder kan zijn onder omstandigheden. Het niet altijd op dezelfde plek samen zijn, maakt het wel mogelijk dat sprake is van samenwonen.
  • Ook hierbij kan een gezamenlijke bankrekening van belang zijn. Maar ook wie betaalde de boodschappen, deed de boodschappen, kookte en werden uitgaven ten behoeve van beiden door beiden betaald. Liepen de betalingen door elkaar of waren die strikt gescheiden.
Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.