12 maart 2018

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe gemeenschap van goederen voor ondernemers?

Door Marieke Morshuis

Voor stellen die na 1 januari 2018 trouwen, geldt de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat al het vermogen dat zij tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk is.

Het vermogen dat een van de echtgenoten al had bij het aangaan van het huwelijk is niet langer gemeenschappelijk. Ook erfenissen en schenkingen worden niet meer gedeeld. Wat gaat het verschil van deze nieuwe wet zijn voor ondernemers?

Onderneming tijdens huwelijk

Als u pas tijdens uw huwelijk ondernemer wordt, verandert er niets ten opzichte van de situatie van voor 1 januari 2018. Uw onderneming (aandelen in uw B.V., eenmanszaak, aandeel in een vennootschap onder firma of maatschap) valt in deze gemeenschap. Dat betekent in principe dat bij echtscheiding uw ex voor 50% deelt in de waarde van uw onderneming. De waardering van een onderneming is een vak apart. Daar ga ik nu verder niet op in.

Voorhuwelijkse onderneming

Als u al een onderneming exploiteert voordat u in het huwelijksbootje stapt, blijft deze buiten de gemeenschap. Daarmee is de kous echter nog niet af. Het nieuwe artikel 1:95a Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat bij echtscheiding mogelijk een vergoeding moet worden betaald door uw onderneming aan de gemeenschap van goederen.

Hoe gaat dit in zijn werk? De gedachte is dat als u in loondienst zou zijn geweest, al het geld dat u met uw arbeidsinspanningen had verdiend de gemeenschap zou zijn ingevloeid. Nu u ondernemer bent, zijn uw verdiensten mogelijk maar gedeeltelijk ten goede van de gemeenschap gekomen. Het kan zijn dat er geld dat u met hard werken hebt verdiend, is opgepot in uw onderneming. Als dat het geval is en dit geld dit niet al op andere wijze ’ten bate van de echtgenoten’ is gekomen, dan dient uw onderneming een vergoeding aan de gemeenschap te betalen. Een ’redelijke’ vergoeding zegt de nieuwe wet.

Wat een redelijke vergoeding is, vertelt het verhaal niet. Dat zal in de rechtspraak uitgekristalliseerd moeten worden. In ieder geval moet u als ondernemer wel op deze redelijke vergoeding bedacht zijn. Let op: dit artikel heeft onmiddellijke werking en geldt dus ook al voor stellen die voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en de onderneming buiten de gemeenschap valt (bv. omdat deze is gefinancierd met een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule).

Conclusie

Als u al ondernemer bent voordat u gaat trouwen, blijft het verstandig om voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking naar de notaris te gaan. Ook al blijft uw vermogen buiten enige gemeenschap van goederen, artikel 1:95a BW kan bij echtscheiding roet in het eten gooien. Bij vragen kunt u gerust contact met mij opnemen. 

 

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse familie- en erfrechtpraktijk.