20 februari 2020

Welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de verhuurder?

Door Glenn Kerver

In het algemeen geldt dat de verhuurder en huurder beiden verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud en herstel van zaken in en rondom de woning.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals restauratie of vervanging van de schoorsteen, het tegengaan van ernstig overlast van ongedierte en het buitenschilderwerk. Het herstel of vervanging van inbouwapparatuur in de keuken komt in de regel ook voor rekening van de verhuurder.

Huurgenot

De verhuurder is bovendien verplicht om op verzoek van de huurder gebreken te verhelpen die het huurgenot verminderen, tenzij de kosten of moeite niet opwegen tegen het resultaat. De huurder kan verlaging van de huurprijs vorderen, indien de verhuurder nalaat dergelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. De huurder moet de verhuurder echter wel eerst op de hoogte stellen van de gebreken.

Kleine herstellingen

De huurder is verplicht om op eigen kosten kleine herstellingen rondom de woning te verrichten, tenzij deze het gevolg zijn van gebreken die de verhuurder eigenlijk had moeten verhelpen. Wat onder de wettelijke definitie “kleine herstellingen” valt, is nader uiteengezet in het Besluit kleine herstellingen. Voorbeelden zijn het witten van binnenmuren, het vervangen van deurknoppen en scharnieren, maar ook het maaien van het gras. Wanneer bepaalde herstelhandelingen technisch ingewikkeld of kostbaar zijn, is de verhuurder verantwoordelijk voor het herstel.

Medewerking huurder bij herstelwerkzaamheden

De huurder moet aan de verhuurder toegang tot de woning verlenen, indien de verhuurder de staat van de woning wenst te inspecteren of herstelwerkzaamheden wil uitvoeren. Uiteraard moet de verhuurder zijn bezoek wel tijdig aankondigen.

Gratis whitepaper voor verhuurders

Deze blog is onderdeel van de whitepaper ‘Verhuur van woonruimte’. In deze whitepaper beantwoorden we de meest gestelde vragen door verhuurders. Bent u benieuwd naar de rest van de vragen? Download dan gratis de whitepaper.

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.