12 maart 2013

Werknemer na uitdiensttreding recht op extra toeslag

Door Gilyan Parker

Verricht één van uwwerknemers continu meer werkzaamheden dan waarvoor u deze werknemer hebt aangenomen?

Houd dan in de gaten dat u hier uiteindelijk ook de rekening voor zou kunnen krijgen. Op basis van een recent arrest van het Gerechtshof Leeuwarden (LJN: BZ0524), riskeert u om met terugwerkende kracht een toeslag te betalen voor de extra werkzaamheden die verricht zijn, zelf als uw werknemer al niet meer in dienst is.

Extra werkzaamheden

In deze Groningse zaak ging het om een kapster die sinds 1996 in dienst was bij een kapsalon. Sinds 2006 verrichte zij naast haar werk als kapster, ook andere taken. Zo opende zij de kapsalon, sloot af, telde de kas en gaf aanwijzingen aan andere kapsters. In 2010 trad zij uit dienst. Nadat zij al uit dienst was getreden, vorderde zij van haar werkgever een bedrijfsleidertoeslag voor de extra taken die zij verricht de afgelopen vier jaar.

Niet geloofwaardig

Uiteraard stemde haar werkgever niet in met haar vordering. Haarwerkgever stelde dat het openen, sluiten en het tellen van de kassa dagelijks door zijn moeder werd gedaan. De werkneemster ging hierop naar de rechter en procedeerde zelfs door tot bij het Hof. Het Hof oordeelde uiteindelijk dat de verklaring van de werkgever niet geloofwaardig was. De verklaring over het uitvoeren van taken door zijn moeder stond namelijk haaks op de getuigenissen van twee (ex-)collega’s van de betreffende werkneemster. Deze collega’s verklaarden beiden dat het juist hun collega, de betreffende werkneemster, was die als bedrijfsleider fungeerde en de kapsalon elke dag in feite draaiende hield. Het Hof veroordeelde de werkgever derhalve om de werkneemster extra bedrijfstoeslag te betalen, sinds zij begonnen was met het uitvoeren van deze extra werkzaamheden in 2006. Deze extra toeslag werd gebaseerd op het salaris van een leidinggevende in de zin van de CAO voor het Kappersbedrijf en ging om een bedrag van bijna € 15.000,- bruto. De werkgever betaalde zijn werkneemster dit bedrag nadat zij al uit dienst was getreden.

Conclusie

Deze uitspraak toont aan dat het niet zomaar mogelijk is om een werknemer jarenlang meer verantwoordelijkheden te geven, terwijl deze daar niet voor beloond wordt. Evident dient wel te zijn dat de werknemer werkzaamheden uitvoert die horen bij een andere functie, zoals in dit geval bij de functie bedrijfsleider. Zelfs als een werknemer niet meer in dienst in, riskeert u een nabetaling.

Klik hier voor meer informatie over arbeidsrecht.

Gilyan Parker