17 april 2012

Wet Bestuur en Toezicht

Door Gilyan Parker

Naar verwachting zal de Wet Bestuur en Toezicht op 1 juli 2012 in werking getreden.

Deze wet zorgt voor een aantal veranderingen in de regels over bestuur en toezicht. Omdat wij merken dat er veel behoefte bestaat aan nadere informatie over de wijzigingen, zet ik hierbij de belangrijkste veranderingen op een rij.

1. Met de Wet Bestuur en Toezicht wordt een wettelijke basis gegeven aan de “one-tier-board”. Nederland kende voornamelijk een “two-tier-board”, namelijk een raad van bestuur en een raad van commissarissen. Nu wordt de mogelijkheid geboden één bestuur te vormen met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen op meerdere punten gelijk worden gesteld aan commissarissen, zo kunnen zij ook alleen natuurlijke personen zijn en mogen alleen niet-uitvoerende bestuurders de bezoldiging voor het bestuur vaststellen. De taken van het bestuur kunnen onder de bestuurders worden verdeeld. Het voordeel van een “one-tier-board” is de grotere betrokkenheid van de niet-uitvoerende bestuurders. Zij zouden zo meer en sneller alle informatie moeten krijgen

2. De Wet Bestuur en Toezicht kent een maximum aantal functies dat een bestuurder kan hebben. Zo probeert men te voorkomen dat een bestuurder zijn aandacht over teveel functies moet verdelen.

3. Grote ondernemingen (gemiddeld aantal werknemers: 250 en een netto omzet van meer dan € 35 mio) moeten streven naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur. Zo zou ongeveer 30% van het bestuur uit vrouwen moeten bestaan.

4. In de statuten kan een nieuwe taakverdeling worden opgenomen voor de bestuurders. Let op, dit brengt geen verandering mee in de bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt bij een “one-tier-board” zelfs groter. Niet-uitvoerende bestuurders zijn ook bestuurders. Eerst waren ze wellicht commissarissen en moeilijker aan te pakken. De toekomst zal uitwijzen hoe dit zich verder ontwikkelt. Een taakverdeling ontheft een bestuurder niet van zijn aansprakelijkheid. Hij zal dus wel alert moeten blijven en regelmatig moeten blijven controleren of het bestuur in zijn geheel goed functioneert.

Een “one-tier-board” kent dus wellicht voordelen, maar mogelijk ook nadelen. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker