30 augustus 2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (grotendeels) in werking getreden.

Door Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Per 1 juli 2016 zijn er grote wijzigingen in de huurwetgeving voor woonruimte doorgevoerd.

Het betreft een aanzienlijke verbetering voor verhuurders, die met de nieuwe regelgeving meer mogelijkheden krijgen om tot tijdelijke verhuur over te gaan. Bij een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar (zelfstandige woning) of vijf jaar (kamerverhuur) hoeft de verhuurder niet meer te voldoen aan de strenge opzeggingsvereisten.

Afwijkende regels wet doorstroming huurmarkt voor woningcorporaties!

Let op: Voor woningcorporaties gelden afwijkende regels. Zij mogen alleen tijdelijke contracten aanbieden aan doelgroepen die de minister bepaalt. Dit zijn bijvoorbeeld huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in de noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten ontruimen. Deze huurders behouden tijdens hun tijdelijk huurcontract ook hun inschrijfduur. Verder bevordert de nieuwe wetgeving een betere doorstroming voor bepaalde doelgroepen, zoals gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen, doordat de verhuurder eerder een beroep kan doen op dringend eigen gebruik. Tot slot is met de nieuwe wetgeving per 1 juli 2016 de inkomensafhankelijke huurprijs ingevoerd. De huursom benadering, die bepaalt dat de gemiddelde huur van het sociale woningbezit van een corporatie niet meer mag stijgen dan een vooraf vastgesteld percentage, treedt pas in werking per 1 januari 2017.

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Advocaat/associate partner

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen is een ervaren vastgoedadvocaat met een groot analytisch vermogen en een doortastende aanpak.