7 juni 2012

Wetsvoorstel extra huurverhoging voor middeninkomens

Door Gilyan Parker

Eerder dit jaar schreef mijn collega Charlotte Scheepens-Minnen al over het wetsvoorstel waardoor aan huurders met een relatief hoog inkomen, in afwijking van het jaarlijks door de regering vastgestelde percentage, een huurverhoging van 5% zou kunnen worden opgelegd ("Extra huurprijsverhoging in 2012 voor hogere inkomens").

Het gaat daarbij om huurders van niet-geliberaliseerde woonruimte met een bruto jaarinkomen van meer dan € 43.000,-.

Op 1 juni jl. is nog een aanvullend wetsvoorstel bekend gemaakt. De beoogde maatregel, tot stand gekomen in het kader van het Begrotingsakkoord 2013, moet het mogelijk maken om eveneens de zogenoemde “middeninkomens” een extra huurverhoging op te leggen.
Blijkens het voorstel is het de bedoeling dat de huurprijzen voor huurders met een bruto jaarinkomen tussen de € 33.000,- en € 43.000,- met een extra percentage van 1% verhoogd kunnen worden. Deze 1% komt dus bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie. Uiteraard dient het wederom te gaan om huurders van niet geliberaliseerde woonruimte. Geambieerd wordt deze aanvullende maatregel in 2013 in te laten gaan. Op dit moment wordt het voorstel voor advies aan de Raad van State gezonden.

Gilyan Parker