22 april 2009

Wetsvoorstel personenvennootschappen 3e aflevering

Door Gilyan Parker

Er is voorlopig nog geen zicht op definitieve vaststelling van het wetsvoorstel personenvennootschappen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie noemt in een kort bericht de afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor het zomerreces 2009 niet realistisch.

Het wetsvoorstel tot wijziging van personenvennootschappen werd in 2003 ingediend. Nadat het in 2005 door de Tweede Kamer was vastgesteld, kon de Eerste Kamer zich erover buigen. Die heeft een definitieve stemming over het wetsvoorstel medio 2008 willen uitstellen totdat de Tweede Kamer de Invoeringswet, samenhangend met de invoering van het wetsvoorstel en op een aantal – met name fiscale – onderdelen cruciaal, had vastgesteld.

Inmiddels is duidelijk geworden dat deze invoeringswet 11 juni 2009 in de Tweede Kamer ter stemming zal komen. Het is niet de verwachting dat de Eerste Kamer vervolgens nog voor het zomerreces de twee wetsvoorstellen, het wetsvoorstel personenvennootschappen en de invoeringswet, kan maar ook wil afhandelen.

Thans wordt als invoeringsdatum 1 januari 2010 genoemd. Er zijn in de loop der jaren al zoveel invoeringsdata genoemd en niet gehaald, dat er niet zonder meer vanuit moet worden gegaan dat het deze datum wel gaat gebeuren.

Zie voor andere weblogs over dit onderwerp

11-7-2007: Wetsvoorstel personenvennootschappen bijna wet

3-11-2008: Personenvennootschappen: per 1 januari 2009 een feit?

23-4-2009: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: 3e aflevering

23-12-2009: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: vierde aflevering

23-07-2010: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: vijfde aflevering 

 

Gilyan Parker