22 december 2009

Wetsvoorstel personenvennootschappen vierde aflevering

Door Gilyan Parker

Eindelijk heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel titel 7:13 BW betreffende de personenvennootschappen. Op 15 december jl. is dit wetsvoorstel op een enkel amendement na, door de Tweede Kamer aangenomen.

Daarmee ligt de bal nu bij de Eerste Kamer. Indien de Eerste Kamer voorvarend handelt behoort inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2010 tot de mogelijkheden. Daarmee zou dan, zeven jaar na dato, eindelijk een einde komen aan een lang wetgevingstraject.

In eerdere weblogs is al veel aandacht besteed aan de inhoud van het wetsvoorstel. Hierbij wordt naar deze weblogs verwezen. De vorderingen van de Eerste Kamer zullen nauwgezet in de gaten worden gehouden.

De eerdere weblogs vindt u hier:

11-7-2007: Wetsvoorstel personenvennootschappen bijna wet

3-11-2008: Personenvennootschappen: per 1 januari 2009 een feit?

23-4-2009: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: 3e aflevering

23-07-2010: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: vijfde aflevering 

Gilyan Parker