22 juli 2010

Wetsvoorstel personenvennootschappen: vijfde aflevering

Door Gilyan Parker

Er is nog steeds geen duidelijkheid omtrent de definitieve vaststelling door de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen.

Met ingang van welke datum het wetsvoorstel wet wordt is daarmee ook ongewis.

De Eerste Kamer voorvarend heeft de behandeling van het wetsvoorstel op 2 februari 2010 opgeschort in afwachting van een doorpopende wettekst. De behandeling van het onderhavige wetsvoorstel zal hervat worden wanneer de opschorting wordt opgeheven en de schriftelijke behandeling van de wetsvoorstellen nagenoeg is afgerond. Als invoeringsdatum wordt nu 1 januari 2011 genoemd. Zien is geloven.

In eerdere weblogs is al veel aandacht besteed aan de inhoud van het wetsvoorstel. De eerdere weblogs vindt u hier: 1, 23 en 4. De vorderingen van de Eerste Kamer zullen nauwgezet in de gaten worden gehouden.

Gilyan Parker