26 juli 2007

Wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV

Door Gilyan Parker

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het Wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV.

Kern van het wetsvoorstel is dat het UWV en werkgevers die zelf het risico dragen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, gemakkelijker de kosten van reïntegratie op de veroorzaker van die arbeidsongeschiktheid moeten kunnen verhalen.

Het wetsvoorstel vormt een uitbreiding van de reeds bestaande mogelijkheid om directe loonschade op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid te verhalen. Omtrent de indirecte kosten die de werkgever in zo’n geval moet maken, zoals kosten van reïntegratie, bestaat onduidelijkheid: dienen die nu wel of niet door de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid te worden gedragen?

Aan die onduidelijkheid wenst het kabinet een einde te maken. De kosten van reïntegratie mogen, aldus het kabinet, geen belemmering vormen voor de werkgever om onmiddellijk met reïntegratiemaatregelen te beginnen. Het kabinet verwacht dat werkgevers sneller tot reïntegratie zullen overgaan wanneer zij de kosten daarvan makkelijker kunnen verhalen. Door een snellere reïntegratie zou het inkomensverlies beperkt worden, hetgeen ook in het belang is van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats van de veroorzakers van de arbeidsongeschiktheid. Hoe sneller de werknemer weer aan de slag gaat, hoe lager ten slotte de schade.

Zodra het wetsvoorstel is voorzien van een advies van de Raad van State, zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Gilyan Parker