7 oktober 2009

Wonen in het buitenland, scheiden in Nederland?

Door Antoine de Werd

Wonen in het buitenland scheiden in Nederland; kan dat?

Een internationale echtscheiding heeft veel meer juridische valkuilen dan een puur Nederlandse echtscheiding. Ieder land heeft verschillende regels over bijvoorbeeld de vraag óf er gescheiden kan worden, de hoogte en duur van de alimentatie, de afwikkeling van het vermogen, de kinderen en het pensioen.

Nationale wetgevingen

Bovendien bepaalt elk land zelf welk rechtsstelsel van toepassing is op de verschillende onderdelen van de echtscheiding. Het is meermaals geprobeerd om de nationale wetgevingen door verdragen te uniformeren, maar dat is lang niet gelukt. Het echtpaar wordt geconfronteerd met een juridische lappendeken met grote gevolgen voor de manier waarop er gescheiden kan worden en wat de gevolgen van de scheiding zijn.

Een paar voorbeelden: om in Zwitserland te mogen scheiden, moet men volgens het Zwitserse recht eerst een bepaalde periode apart wonen. Als u langer dan twee jaar in Zwitserland woont, meent de Zwitserse rechter dat het Zwitsers huwelijksvermogensrecht van toepassing is op uw gemeenschap van goederen. Als u kinderen heeft, moet u in Nederland sinds 1 maart 2009 een ouderschapsplan maken voordat men een echtscheidingsprocedure mag starten. Een Duits stel dat na hun huwelijk vanuit Duitsland naar Nederland is verhuisd, valt na verloop van tien jaar onder het Nederlands huwelijksgoederenrecht.

Het in kaart brengen van alle juridische (on) mogelijkheden en het kiezen van een strategie is een specialisme op zich.

Voordelen van een Nederlandse echtscheidingsprocedure

Wat velen nog wel eens vergeten, is dat een Nederlands stel, dat naar het buitenland is verhuisd, altijd in Nederland een echtscheidingsprocedure kan voeren. Dit heeft alvast als voordeel dat u in uw eigen taal met uw advocaat kunt spreken. Een tweede voordeel is dat de Nederlandse rechter in vrijwel alle gevallen ook bevoegd zal zijn om een beslissing te geven over de gevolgen van de echtscheiding. Zo kan zowel de echtscheiding, als de afwikkeling van het vermogen, als de alimentatie en de verdeling van de zorg over de kinderen in één procedure worden afgewikkeld. Een derde voordeel is dat we in Nederland beschikken over twee gerenommeerde instituten, te weten het Asser Instituut en het Internationaal Juridisch Instituut, die adviseren over de ins en outs van het buitenlands recht. Hierdoor kan uw advocaat snel inlichtingen krijgen over buitenlandse rechtssystemen en u adequaat adviseren over de te volgen strategie.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met één van de advocaten van de sectie Familierecht.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.