30 juni 2014

Zakelijke kansen bij de oosterburen

Door Gilyan Parker

Langzaam maar zeker herstelt de Nederlandse economie zich van de crisis die hem in de afgelopen jaren in de greep heeft gehouden. De nadruk ligt daarbij helaas nog wel op langzaam.

In 2013 behaalde Nederland nog een negatieve groei van 0.8%, maar voor 2014 wordt een hoger groeicijfer verwacht.

Beperkte kansen op de Nederlandse markt

Voor de arbeidsmarkt was 2013 een slecht jaar, met stijgende werkloosheidscijfers. Daar komt bij dat de koopkracht van de Nederlanders daalde. Als gevolg daarvan had de Nederlandse consument weinig vertrouwen in de toekomst en was hij niet gewend geld uit te geven. De voorspellingen van het Centraal Planbureau voorzien ook voor 2014 en 2015 geen beduidende verbetering. Wie succesvol wil ondernemen zal dus niet rustig kunnen afwachten, tot de economie vanzelf weer aantrekt. De vindingrijke ondernemer ziet echter tal van kansen als hij naar de oosterburen kijkt. De Duitse markt doet het namelijk bijzonder goed en de Duitse consument kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Consumptie in Duitsland

Hoewel de private consumptie in Nederland de afgelopen twee jaar een dalende trend vertoonde, hebben de Duitsers in 2013 2,5 procent meer uitgegeven dan in het voorgaande jaar. Dankzij de groeiende werkgelegenheid en dalende lasten hebben zij daarmee een recordniveau bereikt. Voor 2014 verwacht de Duitse regering dat de werkzame bevolking met 240.000 zal toenemen. Na een lange periode van stagnerende lonen, stijgen ook in Duitsland de lonen weer, in 2013 met gemiddeld 2,3%. De verwachting is dan ook dat de kooplust van de Duitse burgers in 2014 verder zal aantrekken.

Bedrijven in Duitsland

Ook Duitse bedrijven staan er over het algemeen goed voor. Vooral de bouwsector en gezondheidstechnieken hebben het in het afgelopen jaar goed gedaan. Dankzij de toenemende woningbouw is de omzet in de bouwsector in 2013 met 3% gestegen. Nu er in het eerste kwartaal van 2014 al 64.000 nieuwbouwprojecten zijn goedgekeurd, wordt ook voor 2014 een verdere groei verwacht. Ook de medische techniek-sector behaalde in 2013 een groei van 3%. Volgens het Duitse bureau voor statistiek behaalden de gezondheidssector en de medische technieksector tezamen een omzet van 67,9 miljard euro. De sterke innovaties in deze sectoren scheppen ook voor de toekomst goede verwachtingen. Hoewel de traditionele Duitse auto-industrie in 2013 voor het derde jaar achtereen kromp, genereert zij desondanks nog ongeveer een vijfde van de wereldwijde omzet in deze sector. De chemiesector tenslotte liet over 2013 een stijgend productieniveau zien. Door de dalende prijzen bleef de omzet echter constant.

Nieuwe kansen scheppen

Ondernemers die op grond van de onbevredigende ontwikkeling van de Nederlandse markt op zoek zijn naar een alternatieve afzetmarkt of naar investeringsgewilde zakenpartners zouden daarvoor de Duitse markt kunnen overwegen. De ontwikkelingen bij de oosterburen zien er aanzienlijk beter uit en beloven ruimte voor nieuwe kansen. Voor wie de stap wil nemen is het belangrijk goed juridisch advies in te winnen. Bij het aangaan van nieuwe zakenrelaties moeten afspraken helder in een overeenkomst worden vastgelegd. Ook kan het verstandig of zelfs noodzakelijk zijn om een nieuwe vennootschap op te richten dan wel andere vormen van samenwerking aan te gaan.

Goede begeleiding

De specialisten van onze ondernemingsrechtsectie kunnen u daarbij van het benodigde juridische advies voorzien. Door hun uitgebreide ervaring met het aangaan van nieuwe projecten en hun uitstekende kennis van de Duitse taal en cultuur kunnen zij u op uw weg naar de Duitse markt bijstaan.

Gilyan Parker