25 februari 2009

Zware kritiek Raad van State op initiatief wetsvoorstel kraken en leegstand

Door Gilyan Parker

Het hoogste adviescollege van Nederland heeft zware kritiek geuit op het wetsvoorstel dat door kamerleden van het CDA, de VVD en de Christen Unie is ingediend.

Dit blijkt uit het advies dat de Raad van State op 9 februari jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minpunten

Volgens de Raad van State worden nut en noodzaak van het kraakverbod onvoldoende aangetoond en ontbreekt het aan draagvlak bij de gemeenten. Een meer uitgewerkte analyse van de oorzaak en de omvang van kraken en leegstand is noodzakelijk, aldus de Raad van State. Het tekortschieten van de huidige aanpak van krakers wordt niet aangetoond. Ook kunnen krakers volgens de nieuwe wet nog altijd niet in voorlopige hechtenis worden genomen. Zij blijven daardoor de dans ontspringen en zullen steeds in hun oude gedrag terugvallen.

Meldingsplicht en dwangsom

Om de leegstand aan te pakken, willen de initiatiefnemende kamerleden aan onwillige eigenaren een meldingsplicht opleggen en de gemeenten de bevoegdheid geven om een dwangsom op te leggen als zij hun leegstaande pand niet willen verhuren. De verhuur van de leegstaande panden kan worden verricht door vrijwilligerscentrales of toneelverenigingen. Dit instrumentarium heeft geen toegevoegde waarde, aldus de Raad in haar advies. Het leidt alleen maar tot hogere uitvoeringslasten. Het kan zelfs leegstandbevorderend werken als de gemeente strak optreedt, maar het pand vervolgens niet wordt verhuurd.

Voet bij stuk

De initiatiefnemende partijen willen de norm stellen dat kraken niet mag en zij willen een stokje steken voor de verhardende kraakbeweging. Kraken heeft weinig meer van doen met ‘woningnood’, maar meer met ‘eigenrichting’. Volgens het CDA, de VVD en de Christen Unie moet het kraken een misdrijf worden met een maximum straf van twee jaar en acht maanden. De gemeente kan met het initiatief wetsvoorstel zelf ingrijpen op plekken waar de verloedering dreigt door de panden in gebruik te geven aan groepen die ze nodig hebben.

‘Kraakwet’ begin 2010 van toepassing?

De Raad van State heeft echter geen inhoudelijke opmerkingen op de wettekst van het voorstel. De Raad van State begeeft zich op politiek terrein door zich over de uitvoering van de nieuwe wet uit te laten. Die afweging moet echter in de Tweede Kamer plaatsvinden. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor, zodat de initiatiefnemers er nog altijd vertrouwen in hebben dat de nieuwe “kraakwet” begin 2010 van kracht kan zijn. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zie ook mijn eerdere blogs “initiatief wetsvoorstel en leegstand” en “de voordelen van leegstandbeheer”.

Gilyan Parker