Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?
Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?

Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?

In deze blog bespreek ik de vraag of er bij herplaatsing binnen een bedrijf wel of niet binnen het gehele concern gekeken dient te worden. De jurisprudentie daarover is op dit moment verdeeld. Hoe zit dit nu precies?

Redelijke grond voor ontslag

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een werkgever een redelijke grond moet hebben om tot ontslag van een werknemer over te kunnen gaan. Denk aan verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een bedrijfseconomische reden. Maar daarnaast heeft een werkgever ook een herplaatsingsplicht. Een werkgever moet dus inspanningen verrichten om de werknemer binnen het bedrijf te herplaatsen voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Binnen het gehele concern?

Nu rijst de vraag of die herplaatsingsplicht zich beperkt tot het specifieke bedrijf waarin de werknemer werkzaam is of ook tot het hele concern, waar dat bedrijf onderdeel van is. Onlangs heeft een kantonrechter geoordeeld dat herplaatsing binnen het concern alleen verplicht is wanneer de groep is aan te merken als een economische eenheid met een centrale leiding over de verschillende onderdelen.

Hoge billijke vergoeding

Andere kantonrechters oordelen echter anders. Die menen dat er wel inspanningen moeten worden verricht om binnen het hele concern te herplaatsen. En doet een werkgever dat niet, dan kan hij daarvoor flink gestraft worden. Een kantonrechter in Rotterdam kende aan een werknemer zelfs een billijke vergoeding van € 90.000,- toe toen bleek dat de werkgever niet eens had nagedacht over herplaatsing binnen het concern.

Advies aan werkgevers

Advies aan werkgevers is dus om de herplaatsingsplicht heel serieus te nemen én om aan te tonen dat ook in concernverband gekeken is. Het risico is te groot dat een kantonrechter een ontslag anders afstraft door het toekennen van een hoge billijke vergoeding.

Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via de gegevens aan de rechterzijde van deze pagina.