Het hart van GMW advocaten

GMW vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Sinds 2020 is hier een speciale commissie voor in het leven geroepen. In wisselende samenstelling vergaderen zij om de maand over verschillende onderwerpen, mede op basis van input van kantoorgenoten.

Het gaat om betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Zo zijn er twee vegetarische dagen per week ingesteld, is er een insectenkast geplaatst en wordt er tegenwoordig anoniem gesolliciteerd. GMW is ook in actieve zin betrokken. Zij is mede-initiatiefnemer van het project ‘Advocaat op School’ en onze kantoorgenoten verrichten vrijwilligerswerk. Ook worden er jaarlijks financiële bijdragen gedaan aan (kleinschalige) goede doelen die door kantoorgenoten worden voorgedragen, recentelijk bijvoorbeeld Stichting Abhilasa Global Serve en het Alzheimer Café Scheveningen. Verder nemen rechtenstudenten regelmatig deel aan lezingen of pleitoefeningen op ons kantoor.