Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen
Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen

Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen

Het zal één van de laatste wetsvoorstellen van Minister Asscher zijn, wel een belangrijke voor werkgevers. Werkgevers kunnen de transitievergoeding die is betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, terug krijgen van UWV. Dat kan vanaf 2019.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Is en blijft de transitievergoeding verschuldigd bij ontslag na 2 jaar ziekte?

Ja, dat verandert niet door dit wetsvoorstel. Hoewel de Raad van State adviseerde dat recht wél af te schaffen. Dus bij een ontslag na twee jaar ziekte, houdt de werknemer recht op de transitievergoeding. Wat nu al geldt en ook niet verandert, is dat die vergoeding moet worden berekend over het oorspronkelijk 100%-salaris, dus niet over bijvoorbeeld het ziektesalaris van 70%.

Wanneer krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug?

  • Bij een betaalde transitievergoeding bij niet-verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer
  • Bij een betaalde transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte
  • De route van ontslag maakt niet uit: zowel bij beëindiging via een vaststellingsovereenkomst, als via UWV of kantonrechter, steeds krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug

Hoe krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug?

De werkgever vraagt de compensatie voor de betaalde transitievergoeding bij UWV aan. Dat moet binnen zes maanden na betaling van de vergoeding, althans binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel (naar verwachting 2019).

Kan de werkgever ook vóór 2019 betaalde transitievergoeding terug krijgen?

Ja, de vanaf 1 juli 2015 door de werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid betaalde transitievergoeding kan bij UWV worden terug gevraagd. Het is dus van belang de administratie van betaalde transitievergoeding op orde te hebben, om in 2019 de compensatie van UWV te kunnen krijgen.

Hoe zit het met de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte?

Dat heeft de minister bewust buiten dit wetsvoorstel gelaten. Daarover komt in 2017 een advies van de SER en dat wordt zeker een thema voor het nieuwe kabinet. Mogelijk dat aanpassing van die loondoorbetalingsplicht bij ziekte nog een rol gaat spelen bij de behandeling van dit wetsvoorstel over compensatie voor betaalde transitievergoeding. Wij houden u op de hoogte!

Deze blog is gereviewd en geüpdatet op 23 oktober 2020.