30 november 2016

Aanpassing van de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting

Door Sieta Autar-Matawlie

De tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2017 zijn weer aangepast.

Ook komt de verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling per januari 2017 weer terug. Hieronder zal ik de tarieven weergeven van de erf- en schenkbelasting in 2017. Krijgt men een erfenis of een schenking in 2017? Dan krijgt men in beginsel te maken met erfbelasting of schenkbelasting.

Vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting 2017

Indien men een erfenis of een schenking ontvangt, dan dient in het algemeen erf- c.q. schenkbelasting te worden voldaan. Het bedrag aan erf- en/of schenkbelasting dient berekend te worden, indien het bedrag van de erfenis/schenking hoger is dan de vrijstelling. Als het te ontvangen bedrag lager is dan de vrijstelling, dan behoeft er geen erf- of schenkbelasting betaald te worden.

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

 Verkrijger Vrijstelling in euro’s
Kinderen €   5.320,– (jaarlijks)
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) of Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig voor eigen woning of studie) €  25.526,– €  53.176,–
Overig €    2.129,– (jaarlijks)

Vrijstellingen erfbelasting 2017

 Verkrijger  Vrijstelling in euro’s
 Partner € 636.089,–
 Kinderen en kleinkinderen €   20.209,–
 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen €   60.621,–
 Ouders €   47.859,–
 Alle overige verkrijgers €     2.129,–

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Deel van de belaste verkrijging in euro’s Partner of kinderen Andere afstammelingen dan kinderen Overige verkrijgers
 € 0,– tot € 122.269,–  10%  18%  30%
€ 122.269,– en hoger  20%  36%  40%

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting

Voor de erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting dient u het formulier zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling

In het laatste kwartaal van 2013 en in 2014 gold een tijdelijke verruiming van de vrijstelling. De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting van maximaal € 100.000,– voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
    • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
    • aflossing van uw eigenwoningschuld
    • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
    • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Vragen?

Uiteraard kan GMW advocaten u bij zowel de aangifte schenk-belasting als de aangifte erfbelasting van dienst zijn. Ook als u vragen heeft over de verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling, staan wij u graag te woord. Deze weblog is geschreven in samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie, Erfenis & Estate Planning.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een specialist op het gebied van erfrecht.

Gerelateerde blogs

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer