18 juli 2018

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

Door Glenn Kerver

De whiplash is één van de meest voorkomende letselvormen bij verkeersongevallen. Helaas leidt het vaststellen van de aansprakelijkheid bij een whiplash vaak tot een lange en ingewikkelde rechtsstrijd.

In deze blog beantwoord ik de 7 meest gestelde vragen over aansprakelijkheid bij een whiplash. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met mij op.

1. Wat is een whiplash precies?

Whiplash betekent letterlijk ‘zweepslag’. We spreken van een klassieke whiplash als het hoofd eerst krachtig naar achteren slaat (door bijvoorbeeld een aanrijding) om daarna vervolgens weer een heftige beweging naar voren te maken. We kunnen de definitie van een whiplash echter breder trekken dan deze ene beweging: we gebruiken de term whiplash voor alle klachten die ontstaan na een heftige beweging van het hoofd. Dit kan een beweging naar voren, naar achteren of naar opzij zijn.

2. Hoe ontstaat een whiplash?

Het overgrote deel van de whiplashgevallen wordt veroorzaakt door een aanrijding van achteren door een motorvoertuig. Een whiplash kan echter ook ontstaan door bedrijfs- en sportongevallen of overige ongelukken waarbij de nek een zweepslag krijgt.

3. Wat zijn de klachten bij een whiplash?

Veelvoorkomende klachten bij een whiplash zijn: nekpijn, uitstraling naar rug en ledematen, hoofdpijn en stijfheid. Naast deze duidelijke klachten veroorzaakt een whiplash ook minder waarneembare klachten. Klachten die zich soms enkele jaren na het ongeluk openbaren, maar wel degelijk hun oorsprong in het ongeval vinden. Denk hierbij aan klachten als vergeetachtigheid, concentratieproblemen, psychische klachten of vermoeidheid.

 4. Wie is er aansprakelijk?

Degene die de whiplash veroorzaakt heeft, is aansprakelijk voor de ontstane schade. De aansprakelijkheid moet natuurlijk wel bewezen worden. In de meeste gevallen zal de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker de partij zijn waarmee het slachtoffer communiceert. Het komt helaas vaak voor dat zo’n verzekeringsmaatschappij het standpunt inneemt dat uw klachten niet haar oorzaak vinden in het ongeval. Dit is met name het geval bij de cognitieve klachten zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen of vermoeidheid. Uw klachten kunnen soms zelfs gebagatelliseerd worden. Een letselschadeadvocaat is een must als u in zo’n strijd verwikkeld raakt.

5. Hoe werkt aansprakelijkheid bij een whiplash precies?

Samen met een door uw letselschade advocaat aangestelde medisch adviseur en de behandelend arts moet een duidelijke inventarisatie worden gemaakt van de huidige klachten. Deze moeten worden afgezet tegen de situatie van vóór het ongeval.

De Hoge Raad heeft in een aantal standaardarresten, Zwolsche Algemeene/De Greef I en Zwolsche Algemeene/De Greef II criteria ontwikkeld die van belang zijn voor het aannemen van de causaliteit (oorzaak-gevolg). In de rechtsstrijd werd vaak de medische causaliteit tegenover de juridische causaliteit geplaatst. Waar eerstgenoemde vrij rigide is (de gevolgen van een whiplash worden vaak als “medisch onverklaarbaar” bestempeld), gaat de juridische causaliteit juist uit van een “plausibiliteitsoordeel”. Met andere woorden: is het plausibel dat de klachten zich zonder het ongeval ook zouden hebben geopenbaard? De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de juridische benadering voor aansprakelijkheid bij whiplashgevallen gehanteerd dient te worden.

Ook uit de lagere rechtspraak in whiplashzaken volgt dat niet de medische, maar de juridische interpretatie van het feitencomplex beslissend is voor de vraag naar het causaal verband.

6. Welke schade wordt er vergoed bij een whiplash?

Wanneer de aansprakelijkheid door de veroorzaker wordt erkend of door een rechter wordt vastgesteld, komen de volgende kosten voor vergoeding in aanmerking.

  • De kosten die u heeft moeten maken door de whiplash. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten, schade aan bijvoorbeeld uw kleding of auto of de kosten voor extra huishoudelijke hulp die u heeft moeten inschakelen doordat u niet alles meer kunt doen.
  • Ten tweede maakt u kans uw gemiste inkomsten vergoed te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomen dat u misloopt omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken.
  • Ten derde maakt u kans om smartengeld te ontvangen. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade zoals verdriet, pijn en het verlies van levensvreugde.

7. Ik heb een whiplash, welke stappen doorloop ik om iemand aansprakelijk te stellen?

  1. Begin meteen met het verzamelen van bewijsmateriaal. Vul direct na het ongeluk een schadeformulier in en laat het ondertekenen door alle betrokken partijen. Maak ook foto’s van de schade of van de locatie. Vergeet niet om eventuele getuigen om hun gegevens te vragen.
  2. Ga direct langs een arts en zorg voor een bijgewerkt en duidelijk medisch dossier, met verklaringen van bijvoorbeeld de huisarts en medisch specialisten. Ook wanneer u in eerste instantie slechts bij de spoedeisende hulp bent geweest, is het van belang het medisch dossier zo volledig mogelijk bij te houden.
  3. Schakel een advocaat in om de veroorzaker of zijn/haar verzekeraar aansprakelijk te stellen. Uw advocaat begeleidt u vanaf de aansprakelijkheidsstelling door het gehele proces.
  4. Gedurende dit proces is het van belang goed bij te houden welke kosten u maakt. Van geleende krukken tot gederfde inkomsten; er zijn veel schadeposten die uiteindelijk in de eventuele schadevergoeding opgenomen kunnen worden.

 

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid bij een whiplash of de afwikkeling van de materiële en/of immateriële schade? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.

Gerelateerde blogs

18 augustus 2022

Het belang van het zorgvuldig vastleggen van afspraken in de logistieke dienstverlening

Begin 2021 schakelde Hubbel Lastmile B.V. (“Hubbel”) GMW advocaten in om haar bij te staan/haar te adviseren over het juridische framework. De reden was in verband met de uitbreiding van haar bedrijfsmatige werkzaamheden.

Lees meer

10 mei 2022

Long COVID bij zorgverleners; twee jaar later, wat nu?

Inmiddels weten we veel meer over long COVID dan twee jaar geleden. Long COVID bij zorgverleners is helaas een voorkomend verschijnsel. Maar wat nu? Wat kan u als zorgverlener met long COVID doen? Kunt u schade verhalen op uw werkgever? Onze letselschade advocaat Peter van Eijk vertelt u hier graag meer over.

Lees meer

4 mei 2021

Vergeet de Schadeverzekering Inzittenden niet

"Ik heb geen voorrang verleend en werd met mijn auto aangereden door een vrachtwagen. Het was mijn fout, maar mijn mede-inzittende en ik hebben ernstig letsel opgelopen. Is het nog mogelijk de letselschade die voortvloeit uit dit ongeval vergoed te krijgen?" In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Lees meer