8 februari 2016

Advocaat Sieta Autar-Matawlie voor Notariaat Magazine

Door Gilyan Parker

In het Notariaat Magazine van februari 2016 legt erfrechtadvocaat Sieta Autar-Matawlie de overlappingen en verschillen tussen het werkveld van een notaris, een advocaat, financieel planner en de bank uit.

Al deze partijen houden zich tegenwoordig bezig met schenken, erven, nalatenschappen en estate planning, maar in hoeverre zitten zij in elkaars vaarwater?

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer