5 maart 2021

Artikel AD: Erfgenaam? Let op: ook schulden horen bij een erfenis!

Door GMW lawyers

Bij een erfenis denken veel mensen aan het erven van geld of vastgoed. Maar wat nogal eens vergeten wordt, is dat ook schulden van de overledene bij de erfenis horen. Hoe werkt dat precies en kun je een erfenis met schulden ook weigeren?

Schulden bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt, kan het zo zijn dat deze persoon nog schulden had. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek, een persoonlijke lening of openstaande facturen. In principe worden deze schulden afbetaald met het geld of de eigendommen van de overleden persoon. Lukt het niet om alle schulden af te lossen, dan kan het zijn dat de erfgenamen de schuld moeten betalen met eigen geld.

Moet je deze schulden altijd met eigen geld betalen?

In principe hoef je de schulden alleen met eigen geld te betalen als je de erfenis zuiver aanvaardt. Als je de erfenis verwerpt, dan verwerp je niet alleen de eigendommen, maar ook de schulden.

 

Lees het gehele artikel op AD.nl

GMW lawyers

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer