4 september 2011

Artikel Christian Malipaard in Vastgoedrecht

Door Gilyan Parker

De omstreden Wet kraken en leegstand (Wkl) is na jarenlange discussie uiteindelijk eind vorig jaar (1 oktober 2010) in werking getreden.

Nu, bijna een jaar later, is het een goed moment om tussentijds vast te stellen of deze wet, die gebaseerd is op het strafbaar stellen van kraken en het bestrijden van leegstand, effectief is. Hoe wordt de wet door de rechtspraak geïnterpreteerd, hoe wordt de wet door leegstandbeheerders geïmplementeerd en biedt de wet de gemeenten voldoende handvatten om kraken en leegstand te bestrijden? In het magazine Vastgoedrecht (jaargang 2011, nummer 4) is een evaluatie van de hand van Christian Malipaard (GMW Advocaten) en Bob de Vilder (Camelot Europe) opgenomen.

Klik hier voor de volledige versie van het artikel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer