4 september 2011

Artikel Christian Malipaard in Vastgoedrecht

Door Gilyan Parker

De omstreden Wet kraken en leegstand (Wkl) is na jarenlange discussie uiteindelijk eind vorig jaar (1 oktober 2010) in werking getreden.

Nu, bijna een jaar later, is het een goed moment om tussentijds vast te stellen of deze wet, die gebaseerd is op het strafbaar stellen van kraken en het bestrijden van leegstand, effectief is. Hoe wordt de wet door de rechtspraak geïnterpreteerd, hoe wordt de wet door leegstandbeheerders geïmplementeerd en biedt de wet de gemeenten voldoende handvatten om kraken en leegstand te bestrijden? In het magazine Vastgoedrecht (jaargang 2011, nummer 4) is een evaluatie van de hand van Christian Malipaard (GMW Advocaten) en Bob de Vilder (Camelot Europe) opgenomen.

Klik hier voor de volledige versie van het artikel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer