6 april 2017

Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar

Door Koen Vermeulen

Het ambtenarenrecht en arbeidsrecht kruipen steeds meer naar elkaar toe. Met 2020 als apotheose: dan wordt door de normalisering het gewone arbeidsrecht op de meeste ambtenaren van toepassing.

Beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst is bij ambtenaren ook aan de orde van de dag. Dit is immers een manier om langdurige bestuursrechtelijke (ontslag)procedures tussen ambtenaar en overheidswerkgever te vermijden. Welke bijzonderheden gelden daarbij?

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Heeft een ambtenaar recht op de transitievergoeding?

Nee. Bijna alle ambtelijke rechtspositieregelingen kennen bovenwettelijke uitkeringsregelingen. Aanvulling op een (werkloosheids)uitkering is daarmee de hoofdregel. Dat is dan ook direct het meest wezenlijke punt van onderhandeling over een beëindigingsovereenkomst met c.q. door, een ambtenaar. Afspraken maken over garantie op uitkering(en), of (gedeeltelijke) afkoop daarvan, of over aanvulling van een lager salaris bij een andere (ambtelijke) organisatie.

Geldt voor de ambtenaar een bedenktermijn?

Nee. De gewone werknemer heeft het wettelijke recht binnen 14 dagen na de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst op zijn akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst terug te komen, zonder dat hij daarvoor een reden hoeft te geven. Voor de ambtenaar gelden de algemene regels om onder overeenkomsten uit te komen. Hij kan zich beroepen op dwaling, bedrog of een geestelijke stoornis. Maar omdat de hoofdregel is dat partijen mogen uit gaan van elkaars akkoord met een vaststellingsovereenkomst, slaagt zo’n beroep van de ambtenaar op vernietiging van de beëindigingsovereenkomst niet snel.

Ontslagvergoeding in de vorm van een mobiliteitsdienstverband?

Het belang van de overheidswerkgever bij ontslag is zo kort mogelijk als eigen risicodrager de (bovenwettelijke) uitkering betalen, terwijl de ambtenaar vaak zo snel mogelijk weer aan het werk wil. Om aan beide belangen een mouw te passen, kan worden gekozen voor een mobiliteitsverband als onderdeel van de beëindigingsovereenkomst. Dat is dan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen de ex-ambtenaar en een private onderneming, (grotendeels) gefinancierd door de ex-overheidswerkgever, met als doel dat de ex-ambtenaar naar werk elders wordt begeleid.

Bestaat er recht op uitkering na een mobiliteitsdienstverband?

Slaagt dat mobiliteitsverband niet, dan is de vraag of de ex-ambtenaar toch jegens de overheidswerkgever aanspraak heeft op de (bovenwettelijke) uitkering, of krijgt hij dan “gewoon” WW. Uit de rechtspraak blijkt dat een mobiliteitsdienstverband niet altijd een echte arbeidsovereenkomst is, en dan staat de ex-ambtenaar/werknemer mogelijk met lege handen: geen mobiliteitsverband meer, geen ambtelijke aanstelling meer en geen uitkering.

Beëindiging van de aanstelling met een ambtenaar op basis van wederzijds goedvinden, vraagt dus om een goede beëindigingsovereenkomst zeker in de situatie van een opvolgend mobiliteitsdienstverband. U kunt hiervoor gerust contact met mij opnemen.

 

Deze blog is gereviewd en geüpdatet op 23 oktober 2020. 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer