1 oktober 2016

Beperkte hypotheekmogelijkheden voor expats

Door Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Op 14 juli 2016 is als gevolg van een nieuwe richtlijn uit Europa, de zogenaamde “Mortgage Credit Directive (MCD)”, het Nederlandse Burgerlijk Wetboek aangepast. Wat houdt deze wijziging precies in?

Nieuwe EU-regels beperken hypotheekmogelijkheden expats

Op 14 juli 2016 is als gevolg van een nieuwe richtlijn uit Europa, de zogenaamde “Mortgage Credit Directive (MCD)”, het Nederlandse Burgerlijk Wetboek aangepast. Wat houdt deze wijziging precies in?

Loon ontvangen in euro’s

Doel van de MCD is onder meer om expats, die in hun loon niet in euro’s krijgen uitbetaald, maar wel een hypotheek in euro’s hebben, te beschermen. In de richtlijn is vastgelegd dat de bank verplicht is de klant met regelmaat te waarschuwen als de koers van de munt waarin de klant zijn salaris krijgt uitbetaald, keldert.  De klant heeft in dat geval het recht om de hypotheek in een andere, meer voordelige, valuta voort te zetten.

Waarom geen hypotheek meer voor expats

De banken zien deze periodieke monitoringsplicht en het valutarisico dat zij dragen als de klant de hypotheek omzet naar een andere valuta, als een onaanvaardbare belasting. Gevolg hiervan is dat de banken geen hypotheken meer aan expats, die hun loon niet in euro’s uitbetaald krijgen, willen verstrekken.

Gedupeerde expats

Verschillende groepen expats kunnen nu geen woning meer kopen. Denk aan expats die in Nederland bij internationale organisaties werken en hun loon in dollars uitbetaald krijgen, of aan Nederlanders die na jaren werken in het buitenland hier een woning willen kopen. Ook Nederlandse expats die hun huis in Nederland verhuren kunnen de dupe worden van de nieuwe regelgeving. Bij bepaalde banken moeten zij na afloop van hun termijn hun lening afbetalen en een nieuwe lening aangaan. Ook bij echtscheiding kunnen zich problemen voordoen. Indien de hypotheek na scheiding op naam van één van de echtgenoten moet komen, geldt dat als een nieuwe overeenkomst die onder de nieuwe regelgeving valt. De bank zal in dat geval geen medewerking willen verlenen.

Mogelijke oplossingen

Het effect van de MCD lijkt in te druisen tegen de bedoeling ervan. Er wordt thans door de banken naarstig gezocht naar oplossingen. Deze variëren van een wetswijziging (maar dan moeten de EU-lidstaten wel eerst meer beleidsvrijheid van de Europese Commissie krijgen) tot het invoeren van een landelijk register waarin alle hypotheken met vreemde valuta worden geregistreerd en een derde partij de monitoring en waarschuwingsplicht van de banken overneemt. Ook wordt gedacht aan het aanbieden van aantrekkelijker voorwaarden, bijvoorbeeld door toe te staan dat bij aanzienlijke schommelingen meer mag worden afgelost. Door de extra aflossing worden de hypotheeklasten lager. Daarmee wordt dan het negatief effect van de valutaschommelingen ondervangen. Vooralsnog is het nog even afwachten wat deze zoektocht naar een passende oplossing gaat opleveren.

Deze blog is geschreven door familierechtadvocaat Marjet Groenleer en vastgoedadvocaat Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Advocaat/associate partner

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen is een ervaren vastgoedadvocaat met een groot analytisch vermogen en een doortastende aanpak.

Gerelateerde blogs

19 juni 2024

Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek?

AFAS voert per 1 januari 2025 voor al haar werknemers een vierdaagse werkweek in met behoud van hun huidige, vijfdaagse salaris. Werknemers die al minder dan vijf dagen werkten, worden gecompenseerd.

Lees meer

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer