31 mei 2015

Boos bericht op Facebook geen reden voor ontslag

Door Gilyan Parker

Een werknemer krijgt te horen dat hij vanwege een reorganisatie wordt ontslagen. Kort daarna plaatst hij woedend een bericht op Facebook. Levert het posten van dit bericht een grond voor ontslag op? 

Boos bericht op Facebook door ontslag

Het gaat in deze zaak om een zieke werknemer van een wasserij die sinds 2011 in dienst is. Het bedrijf acht het noodzakelijk om zeven werknemers te ontslaan. Het ontslag komt hard aan bij de werknemer. Kort na de bekendmaking van het ontslag plaatst hij op Facebook: “Geen woorden voor. Ben je hard aan het werken om jezelf weer op orde te brengen en de stress uit mijn leven te bannen…..word je ontslagen!!!!! Kan er ook wel bij!!!… woedend. (…) Helaas hebben ze mij er ook uitgeknikkerd. Hoop dat het andere mensen bespaard mogen blijven en dat de meerdere eens worden aangepakt.”

Ontslaggronden

De werkgever verzoekt de rechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ofwel vanwege een dringende reden – het plaatsen van het bericht- ofwel vanwege de financiële noodzaak tot reorganiseren. De eerste ontslaggrond heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer omdat er doorgaans geen ontslagvergoeding zal worden toegekend en het recht op een WW-uitkering op het spel komt te staan.

Dringende reden ontbreekt

De rechter onderzoekt eerst of het plaatsen van het bericht dient te leiden tot ontslag. De rechter overweegt dat er binnen het bedrijf geen beleid bestond ten aanzien van social media. Er waren dus geen regels die voorschreven welke uitingen er wèl en welke uitingen er niet over de werkgever mochten worden gedaan. Omdat regels omtrent social media ontbraken, toetst de rechter het bericht slechts globaal aan de norm van ‘goed werknemerschap’. Deze toets rechtvaardigt volgens de rechter geen ontslag. Van belang is dat de naam van de werkgever in het bericht (en in de reacties op dit bericht) niet genoemd werd. Daaruit blijkt volgens de rechter dat het bericht slechts voor een kleine groep mensen bestemd was en voor derden weinig betekenis had. Bovendien was het bericht slechts één dag toegankelijk omdat de uiting onmiddellijk na kritiek van de werkgever verwijderd werd. Tot slot kon de rechter begrijpen dat de tekst in emotie werd geschreven aangezien de noodzaak tot reorganisatie uit de lucht kwam vallen voor de werknemer.

Asociale berichten

Indien er een zeer strikt social media beleid van kracht zou zijn geweest, de inhoud van het bericht schadelijker was en/of de werknemer bijvoorbeeld eerder al een waarschuwing had gekregen voor het plaatsen van berichten over de werkgever op social media, dan had het oordeel wellicht anders geluid. Lees hier meer over het plaatsen van asociale berichten op social media.

Reorganisatie

Overigens werd het verzoek tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische noodzaak eveneens afgewezen. Dit verzoek was onvoldoende onderbouwd en bovendien leek er een verband te bestaan tussen het ontslag en de ziekte van de werknemer. Uit het oordeel blijkt dat een ontslag wegens dringende reden of bedrijfseconomische noodzaak zorgvuldig moet worden voorbereid zodat het verzoek de strenge rechterlijke toets kan doorstaan.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer