14 oktober 2009

Christian Malipaard lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

Door Gilyan Parker

Op 6 oktober jl. heeft Christian Malipaard met goed gevolg de opleiding privaatrechtelijk bouwrecht 2009 van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) afgerond.

Met het behalen van dit resultaat is Malipaard permanent lid van VBR-A geworden.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer