2 oktober 2011

Christian Malipaard spreker bij NVB-Bouw-studiebijeenkomst

Door Gilyan Parker

In de lezing 'Hoe omgaan met leegstand?' zal hij ingaan op de Wet kraken en leegstand (Wkl) - 1 oktober 2010 -, die het kraken strafbaar stelt en de leegstand bestrijdt. 

Op woensdag 26 oktober 2011 zal Christian Malipaard als één van de sprekers optreden bij de studiebijeenkomst van de NVB-Bouw (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers). Een zestigtal bouwondernemers en projectontwikkelaars zal de studiebijeenkomst in Nieuwegein bijwonen.

In het magazine Vastgoedrecht (jaargang 2011, nummer 4) heeft Christian Malipaard samen met Bob de Vilder al een evaluatie gegeven over de effectiviteit van de Wkl in de eerste 10 maanden.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer