2 oktober 2011

Christian Malipaard spreker bij NVB-Bouw-studiebijeenkomst

Door Gilyan Parker

In de lezing 'Hoe omgaan met leegstand?' zal hij ingaan op de Wet kraken en leegstand (Wkl) - 1 oktober 2010 -, die het kraken strafbaar stelt en de leegstand bestrijdt. 

Op woensdag 26 oktober 2011 zal Christian Malipaard als één van de sprekers optreden bij de studiebijeenkomst van de NVB-Bouw (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers). Een zestigtal bouwondernemers en projectontwikkelaars zal de studiebijeenkomst in Nieuwegein bijwonen.

In het magazine Vastgoedrecht (jaargang 2011, nummer 4) heeft Christian Malipaard samen met Bob de Vilder al een evaluatie gegeven over de effectiviteit van de Wkl in de eerste 10 maanden.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer