30 mei 2011

Column van Raymond de Mooij in het AD

Door Gilyan Parker

"Een luchtje hoort erbij".

In de columns die Raymond de Mooij in het AD publiceert, verhaalt hij over geestige, ontroerende en opzienbarende gevallen uit zijn praktijk.

Deze keer gaat het over een conflict tussen een Chinese restauranthouder en zijn huurder.

Volledige column | Archief

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer