9 oktober 2019

Compensatie transitievergoeding 2020; waar in 2019 al opletten?

Door Koen Vermeulen

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever bij het UWV de betaalde transitievergoeding terugvragen.

Dat geldt voor transitievergoeding betaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte; na een UWV-ontslagprocedure of via een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst of als de tijdelijke arbeidsovereenkomst bij ziekte niet wordt verlengd.

Werkgevers kunnen bij het UWV óók de tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 betaalde transitievergoeding terug vragen via die compensatieregeling. Maar hoeveel kunt u terug krijgen van het UWV en welke voorwaarden gelden daarbij? Daarmee kan al rekening worden gehouden bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in 2019.

Compensatie bij werknemer die wel/niet ziek uit dienst gaat

De compensatieregeling is bedoeld voor betaalde transitievergoeding aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat. Vaak gebeurt dat nadat het UWV toestemming voor ontslag heeft gegeven. U zegt dan met inachtneming van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst op en betaalt de transitievergoeding. Óf u sluit met de (bijna) twee jaar zieke werknemer een beëindigingsovereenkomst, en dan eindigt de arbeidsovereenkomst op de met elkaar afgesproken datum en betaalt u de transitievergoeding.

Wat nu als de werknemer herstelt en niet meer ziek is aan het einde van de opzegtermijn of op de afgesproken einddatum? De arbeidsovereenkomst eindigt gewoon en hij/zij krijgt de transitievergoeding. Én zeer waarschijnlijk zal het UWV de werkgever de transitievergoeding compenseren omdat bepalend is dat de werknemer ziek was op het moment van opzeggen of tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Tip: om eventuele discussie met het UWV over compensatie te vermijden, is de tip om pas zo dicht mogelijk bij het einde van de tweejaarstermijn met de langdurig zieke werknemer een beëindigingsovereenkomst te sluiten.

Compensatie transitievergoeding bij vooroverlijden werknemer?

Dat is ook van belang voor de vraag of het UWV de transitievergoeding compenseert als de langdurig zieke werknemer intussen overlijdt. Soms staat er in de vaststellingsovereenkomst dat de werknemer (zijn erfgenaam) geen recht heeft op transitievergoeding als hij vóór de afgesproken einddatum overlijdt. In dat geval betaalt u aan – de erfgenamen van – de werknemer niets en vraagt u uiteraard geen compensatie bij het UWV. Als betaling van de transitievergoeding bij vooroverlijden niet is uitgesloten, dan betaalt u de – erfgenamen van – werknemer wel transitievergoeding. Maar dan is de arbeidsovereenkomst geëindigd door de dood en niet na twee jaar ziekte en compenseert het UWV u de aan de erfgenamen betaalde transitievergoeding niet.

Nog steeds slapend houden dienstverband?

Er zijn werkgevers die de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer slapend houden, met vaak als doel de transitievergoeding te besparen. De vraag of het slapend houden van een arbeidsovereenkomst in strijd is met “goed werkgeverschap” en of een werkgever een “opzegplicht” heeft bij twee jaar ziekte, wordt door rechters heel verschillend beoordeeld. De onzekerheid blijft bestaan tot, en als het tegenzit ook nog na, de uitspraak van de Hoge Raad dit najaar. Wel zeker is dat UWV nooit méér transitievergoeding compenseert dan berekend over het hele dienstverband tót het einde van de twee jaar ziekte. Over de maanden waarin het dienstverband daarna slapend doorgaat, bouwt de werknemer wél transitievergoeding op en moet u dat te zijner tijd ook betalen maar compenseert UWV u dat meerdere niet.

Transitievergoeding gaat omlaag in 2020, compensatie ook?

De transitievergoeding van een langdurig zieke werknemer van 50+ die meer dan 10 jaar in dienst is, gaat in 2020 fors omlaag. Wat betekent dat voor het bedrag van de UWV-compensatie? Als in 2019 de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke oudere werknemer eindigt, dan betaalt u hem de hoge 2019-transitievergoeding en compenseert het UWV de werkgever ook voor dat betaalde hoge bedrag. Maar spreekt u in 2019 met de langdurig zieke werknemer af dat hij pas in 2020 uit dienst gaat, maar nog wel op basis van de hoge 2019-transitievergoeding dan compenseert het UWV de werkgever maximaal tot de lagere 2020-transitievergoeding. Deze oudere werknemer krijgt in dat geval nog wel de huidige hoge transitievergoeding, maar de werkgever krijgt dus maar een deel van het betaalde bedrag terug van het UWV. Dus het dienstverband dan toch nog maar even slapend houden?!

Advies bij ontslag

Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan over slapende dienstverbanden en ook richting de datum van inwerkingtreding van de compensatieregeling, 1 april 2020, komen wij hier via onze blogs weer op terug! In de tussentijd kunt u met al uw vragen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer bij de specialisten van GMW advocaten terecht.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

19 juni 2024

Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek?

AFAS voert per 1 januari 2025 voor al haar werknemers een vierdaagse werkweek in met behoud van hun huidige, vijfdaagse salaris. Werknemers die al minder dan vijf dagen werkten, worden gecompenseerd.

Lees meer

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer