9 januari 2013

Conflicten rondom erfenissen

Door Gilyan Parker

Steeds vaker worden de erfrechtadvocaten van GMW Advocaten geraadpleegd door cliënten die hun belangen bij de verdeling van een erfenis door hen willen laten behartigen.

De belangen van de verschillende erfgenamen willen daarbij nog wel eens uiteen lopen, met alle consequenties van dien. Als gevolg daarvan is de sectie erfrecht, onder leiding van Marieke Morshuis, de afgelopen jaren gestaag uitgebreid. De stijgende media-aandacht voor kwesties als deze heeft daar ook toe bijgedragen. Zo besteedde het nieuwsprogramma Nieuwsuur op 2 januari 2013 uitgebreid aandacht aan het onderwerp (klik hier).

Indien u meer wenst te weten te komen over hetgeen er kan spelen rondom erfenissen en wat een advocaat in dat opzicht voor u kan betekenen, wordt hierbij verwezen naar specifieke informatie elders op deze website.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer