9 januari 2013

Conflicten rondom erfenissen

Door Gilyan Parker

Steeds vaker worden de erfrechtadvocaten van GMW Advocaten geraadpleegd door cliënten die hun belangen bij de verdeling van een erfenis door hen willen laten behartigen.

De belangen van de verschillende erfgenamen willen daarbij nog wel eens uiteen lopen, met alle consequenties van dien. Als gevolg daarvan is de sectie erfrecht, onder leiding van Marieke Morshuis, de afgelopen jaren gestaag uitgebreid. De stijgende media-aandacht voor kwesties als deze heeft daar ook toe bijgedragen. Zo besteedde het nieuwsprogramma Nieuwsuur op 2 januari 2013 uitgebreid aandacht aan het onderwerp (klik hier).

Indien u meer wenst te weten te komen over hetgeen er kan spelen rondom erfenissen en wat een advocaat in dat opzicht voor u kan betekenen, wordt hierbij verwezen naar specifieke informatie elders op deze website.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer