5 september 2019

De 12-jaars alimentatietermijn is van de baan: wat gaat er veranderen, wanneer en voor wie?

Door Dylan Bertsch

Als u het nieuws de afgelopen weken een beetje heeft gevolgd, zal het u niet zijn ontgaan dat er een nieuwe wet komt over de duur van partneralimentatie.

Na veel gesoebat in Den Haag is het dan eindelijk zover. De 12 jaar alimentatietermijn wordt vervangen door de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar als hoofdregel. Wat gaat er precies veranderen, wanneer en voor wie?

Wat gaat er precies veranderen?

De hoofdregel is als volgt: de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie wordt beperkt (van nu 12 jaar) tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Uitzondering 1: als de echtgenoten samen kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar op het moment van scheiding dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip waarop de jongste 12 jaar wordt.

Uitzondering 2: als de echtgenoten 15 jaar of langer zijn gehuwd op moment van scheiding en de ontvanger van de alimentatie dan 57 jaar of ouder is, eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip waarop de ontvanger van de alimentatie de 67-jarige leeftijd bereikt.

Uitzondering 3: als de echtgenoten 15 jaar of langer zijn gehuwd op moment van scheiding en de ontvanger van de alimentatie dan tussen de 50 en 57 jaar oud is, eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie na 10 jaar.

Ter nuancering van uitzondering 2 en 3 merk ik op dat in de wettekst niet wordt gewerkt met leeftijden, maar met het geboortejaar (1 januari 1970: 50 jaar als de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet 1 januari 2020 wordt) en het jaar waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (gemiddeld 67 jaar).

Bij samenloop van de hoofdregel en één of meerdere uitzonderingen geldt de langste termijn.

Wanneer gaat er iets veranderen?

De wet treedt naar verwachting 1 januari 2020 in werking. Dat is nog niet zeker omdat de ingangsdatum nog in een apart koninklijk besluit moet worden vastgesteld.

Voor wie gaat er iets veranderen?

De nieuwe wet gaat vermoedelijk gelden voor echtgenoten die na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Vermoedelijk, want ook in het overgangsrecht moet nog in een apart koninklijk besluit worden voorzien.

Advies?

Hoewel ongepast komt bij mij het woord ‘echtscheidingsplanning’ op; het broertje of zusje van de ‘estate-planning’. De beslissing om uit elkaar te gaan, wordt soms van de één op andere dag genomen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt de timing van deze beslissing in ieder geval een punt van aandacht. Neem gerust contact op voor advies.

 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.