1 mei 2016

De gedragsaanwijzing bij overlast helpt!

Door Gilyan Parker

Bij ernstige en aanhoudende overlast vanuit de huurwoning kan de woningcorporatie genoodzaakt zijn om in te grijpen.

Dit ter bescherming van het huurgenot van omwonenden die ook huurder van de woningcorporatie zijn. Ingrijpen kan door in rechte huurbeëindiging en ontruiming te vorderen, maar dit is direct ook het zwaarste middel. Rechters wijzen een dergelijke vordering dan ook niet lichtvaardig toe.

Wat houdt overlast in?

Sinds 2013 is er bij woningcorporaties en rechters aandacht voor een alternatief: de gedragsaanwijzing. Dat is een gebod of verbod dat in een gerechtelijke procedure aan de veroorzaker van overlast wordt opgelegd, opdat hij/zijn zal voldoen aan de verplichting om zich als een goed huurder te gedragen. Hij/zij dient zich aan de gedragsaanwijzing te houden op straffe van een dwangsom of erger: alsnog de ontruiming. Voorbeelden zijn het verbod op het houden van meer dan een bepaald aantal honden of het ontvangen van drugsverslaafde bezoekers, of een gebod om hulpverlening te aanvaarden.

Wat is het gevolg van de gedragsaanwijzing?

Een gedragsaanwijzing wordt door GMW advocaten als volgt ingezet: Primair wordt nog steeds de ontruiming gevorderd, maar voor het geval de rechter oordeelt dat de ontruiming door de omstandigheden van het geval niet gerechtvaardigd is, wordt subsidiair een gedragsaanwijzing (met een dwangsom) gevorderd. Indien de gedragsaanwijzing wordt opgelegd en deze wordt vervolgens overtreden, kan de woningcorporatie zich weer tot de rechter wenden. Het gedrag is dan al eens getoetst en de vordering tot ontruiming zal in de meeste gevallen dan snel toewijsbaar zijn.

Wat is het voordeel van de gedragsaanwijzing?

Het voordeel van de vordering tot een gedragsaanwijzing is groot: het instrument is minder ingrijpend dan een directe ontruiming en kan daardoor eerder ingezet worden. Omwonenden zullen zich gehoord voelen, zodat de onrust ten gevolge van de overlast beperkt blijft. Ook geeft het een laatste kans aan de veroorzaker van de overlast en wordt hij niet direct dakloos. Indien deze laatste kans niet benut wordt, fungeert de gedragsaanwijzing direct als opmaat naar de ontruiming. De specialisten van de vastgoedsectie van GMW advocaten hebben positieve ervaringen met de gedragsaanwijzing en kunnen u precies uitleggen of in het door u aangedragen geval een vordering tot gedragsaanwijzing succesvol kan zijn.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer