6 oktober 2022

De indeplaatsstelling

Door Raymond de Mooij

Als advocaat krijg je de cliënten die je verdient, wordt wel gezegd.

De vraag is of dat andersom ook geldt. Waarschijnlijk niet, want mijn wederpartij de heer Lee Wo Pong was een aardige, slimme man en dat kon je van zijn advocaat niet zeggen. Mr. Kabouter oefende een algemene praktijk uit. Hij deed allerlei soorten zaken door elkaar, wat niet altijd een garantie voor kwaliteit is.

Huurkorting

Wo Pong huurde sinds 2001 een winkel in de Randstad van mijn cliënte Torenhoog B.V. In die ruimte exploiteerde de man een sushibar. Jim Bello van Torenhoog belde mij. “Ik lig in de clinch met een advocaat, een zekere mr. Kabouter. Hij eist namens zijn cliënt Wo Pong een huurkorting. Wo Pong zou door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met een omzetdaling, maar ik zet daar mijn vraagtekens bij.” Terecht, want de huurder had via een uitgifteluik in zijn winkel gewoon zaken kunnen doen. Jim Bello vertelde dat hij mr. Kabouter tevergeefs gevraagd had om omzetcijfers van zijn cliënt te verstrekken.

“Uiteindelijk ben ik bij Wo Pong langsgereden. Die vertelde dat een kleine tegemoetkoming voldoende zou zijn en dat hij zijn sushibar eigenlijk wilde verkopen. Hij wil met pensioen”. Probleem voor Wo Pong was dat zijn huurcontract binnen een jaar afliep. Niemand zou zijn sushibar willen kopen en akkoord gaan met een zogenaamde indeplaatsstelling, als de huurovereenkomst een paar maanden later zou eindigen.

Jim Bello had uiteindelijk contact met mr. Kabouter weten te krijgen. “Ik stelde voor om Wo Pong een huurkorting van 25 procent te geven en een nieuwe huurovereenkomst voor tien jaar af te sluiten. Dan kon de man zijn winkel verkopen.” Mr. Kabouter had het vriendelijke aanbod niet begrepen en mijn client uitgefoeterd. Hoe Torenhoog het in haar hoofd haalde om een bejaarde man te verleiden zijn hoofd in de strop van een nieuw huurcontract te steken.

De indeplaatsstelling

Ik belde mr. Kabouter om hem de zaak uit te leggen, maar kreeg ook de wind van voren. Zijn cliënt zou niet akkoord gaan met het voorstel. Gelukkig lukte het Jim Bello om Wo Pong ervan te overtuigen een andere advocaat te zoeken. Ook een soort indeplaatsstelling dus. De nieuwe advocaat was een huurrechtspecialist. Binnen een paar dagen was de zaak geschikt. Niet veel later vond Wo Pong een partij die zijn sushibar wilde kopen. Hij kon gaan genieten van zijn oude dag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem bij juridische vragen direct contact met ons op.

De column “De indeplaatsstelling” is geschreven voor Den Haag Centraal. Raymond de Mooij schrijft hier maandelijks over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer