26 oktober 2021

De machtskaart

Door Raymond de Mooij

“Het ergste vind ik de arrogante houding van die mensen. Ze spelen de machtskaart, heel irritant.”

Willem Ruisdael zat tegenover mij en schudde zijn hoofd. In 2019 had hij een aantal geschakelde bedrijfspanden voor vijf jaar verhuurd aan de bouwmarkt Grizzly, een Amerikaanse onderneming met meer dan zevenduizend winkels.

Hij was dolblij geweest met deze lucratieve deal. Maar al gauw rezen er problemen. “Grizzly heeft de afgelopen twee jaar voor miljoenen in de panden verbouwd,” vertelde Ruisdael. “Volgende maand gaat de winkel open.” Tijdens de ingrijpende verbouwingen hadden de aannemers van Grizzly echter forse schade aangericht aan het belendende pand, dat ook eigendom van mijn cliënt was. “De pui van het pand is gescheurd en er is een lekkage op het dak ontstaan. De schade beloopt zeker 150.000 euro.”

Willem Ruisdael had de voorman van het bouwbedrijf aangesproken. Die had hem verteld dat alles in orde gebracht zou worden. “Maar in de praktijk gebeurde er niets. Toen ben ik maar eens gaan bellen met de plaatselijke manager van Grizzly. Hij was nors en bromde dat ik mij geen zorgen hoefde te maken.” Maar er verstreken weer maanden zonder dat Grizzly tot reparatie overging. Uiteindelijk had mijn cliënt een aangetekende brief naar de directie van Grizzly in New York gestuurd. Een week later kreeg hij een schriftelijke reactie van een advocaat van een Zuidas-kantoor. Het verzoek van Ruisdael om de schade te herstellen werd van de hand gewezen. Hij diende onmiddellijk te stoppen met zijn sommaties, want daardoor leed Grizzly reputatieschade, vond hun advocaat.

“Ik kan mij geen eindeloze juridische procedures veroorloven tegen zo’n kapitaalkrachtige club,” zuchtte Ruisdael. “En dat is precies waarop zij speculeren.”

Bemoedigend klopte ik mijn cliënt op de schouder. “Laat mij een kort e-mailtje schrijven aan de Zuidas-advocaat, je zult zien dat jouw probleem dan als sneeuw voor de zon verdwijnt.” Diezelfde middag meldde ik de raadsman van Grizzly dat mijn cliënt de huur met Grizzly tegen de eerste mogelijke datum zou opzeggen indien de eerder besproken schade niet binnen een week volledig zou zijn hersteld. Zou dat niet zonde zijn van de miljoeneninvesteringen die Grizzly inmiddels in de winkelruimten had gedaan?

Een dag later belde Ruisdael. “Het is ongelofelijk, die mannen van Grizzly zijn vanochtend begonnen met de herstelwerkzaamheden. Wat heb je gedaan?” Dat kon ik mijn cliënt makkelijk uitleggen. “Jij beschikte over een eigen machtskaart, Willem, en die is gisteren uitgespeeld.”

 

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer