21 januari 2022

De slangenkuil van Den Haag

Door Raymond de Mooij

Een dag voor de laatste persconferentie lekten nieuwe coronamaatregelen uit (die later trouwens anders bleken te zijn). De winkels konden weer open, maar mochten alleen op afspraak worden bezocht. Toen de kersverse minister van Justitie Dilan Yesilgöz werd gevraagd of de nieuwe regels wel te handhaven waren, antwoordde zij: ‘Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen.’ Een antwoord uit "de slangenkuil van Den Haag"? U leest hier hoe GMW advocaat Raymond de Mooij erover denkt.

De slangenkuil van Den Haag

Ik vond het niet zo’n sterk antwoord. Toch zijn haar bedrevenheid in het politieke spel en haar ervaring in de omgang met de media de reden waarom Dilan Yesilgöz door Rutte is uitverkoren als minister van Justitie. Ook al heeft zij geen juridische vooropleiding. Dat laatste kwam in de pers uitvoerig aan de orde. Diverse deskundigen betoogden dat een juridische titel geen voorwaarde is om een goede minister van Justitie te zijn. Belangrijker zou de kwaliteit zijn om je te kunnen handhaven in de Haagse ‘slangenkuil’. Bestand zijn tegen politieke trucjes, gezaag aan poten en onbetrouwbare collega’s. Voor het overige zou de minister zich kunnen verlaten op haar juridisch geschoolde ambtenaren.

Geen garantie voor succes

Anderen verdedigden de stelling dat een minister inhoudelijk onderlegd dient te zijn. Ik ben meer van die lijn.  Het bezit van een juridische titel is overigens geen garantie voor een succesvol ministerschap, zoveel heeft de praktijk wel uitgewezen. Recentelijk: de ministers Opstelten en Van der Steur hebben het niet goed gedaan als minister van Justitie. Zij moesten voortijdig met de staart tussen de benen de politieke arena verlaten.

Het ontberen van relevante inhoudelijke kennis kan volgens mij echter een serieus beletsel zijn. Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker studeerde bestuurskunde. Hij heeft treurig genoeg geprobeerd de sociale advocatuur de nek om te draaien met plannen die gespeend waren van enige realiteitszin. Een van de oorzaken: hij kent de praktijk niet.

De ballen verstand

Hugo de Jonge heeft in coronatijd gevochten als een leeuw in zijn hoedanigheid van minister van Volksgezondheid, maar Ernst Kuipers weet ook inhoudelijk waarover hij het heeft. Daar heb je meer aan. De Jonge is inmiddels minister van Volkshuisvesting geworden en moet zich gaan verdiepen in diverse complexe onderwerpen waarvan hij volgens mij de ballen verstand heeft. Het is vragen om problemen. Kort samengevat: ik pleit voor vakministers. En die slangenkuil? Die tref je overal aan. Bij financiële instellingen, oliemaatschappijen, rechtbanken, ministeries en soms zelfs thuis. Het hoort erbij.

Bij juridische vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer