10 november 2017

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend

Door Koen Vermeulen

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) ingrijpend.

Zoals het moeten betalen van het minimumloon bij overeenkomsten van opdracht, vervoersovereenkomsten en aanneming van werk. Ook wijzigen de regels over werken op basis van stukloon en het moeten betalen van minimumloon én vakantiebijslag bij overwerk. De minister constateert dat handhaving van de doelstellingen van de wet, zoals werkenden een sociaal aanvaardbare tegenprestatie te geven voor de verrichte arbeid, in de praktijk niet goed mogelijk is.

Koen Vermeulen schreef hier een artikel over voor het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk. Dit artikel geeft een beschrijving van de wijzigingen in de WMM en wat die betekenen voor de praktijk, voor met name minimumloners en hun werk-/opdrachtgevers. Ook wordt ingegaan op de vraag of de wetswijzingen leiden tot de door de minister gewenste betere handhaafbaarheid en naleving van de wet.

Lees hier het gehele artikel: TAP-07-2017

 

 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer