27 augustus 2014

Diefstal lease-auto

Door Gilyan Parker

Vaak krijgt een werknemer een ‘auto van de zaak’. Meestal is dit een lease-auto. Bij diefstal of schade aan deze auto ontstaat al snel de vraag wie op moet draaien voor de kosten.

Volgens de Hoge Raad komt de schade die voortvloeit uit eigen nalatigheid of onvoorzichtig gedrag van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever indien de werkgever een verzekering heeft afgesloten die deze kosten niet (afdoende) dekt.

Onbeheerde sleutels

In een recente zaak werd de leaseauto van de werknemer gestolen. De werknemer in kwestie, een verzekeringsarts, ging op bezoek bij een goede vriend. Zijn sleutelbos liet hij vervolgens per ongeluk in de voordeur van de woning achter. Toen hij terugkwam, was zijn BMW verdwenen. Wegens grove nalatigheid -het onbeheerd achterlaten van de sleutels- bracht de leasemaatschappij de schade van ruim € 29.149,99 in rekening bij de werkgever.

Hoge Raad

De werkgever heeft vervolgens in rechte getracht om de kosten op de werknemer te verhalen. De Hoge Raad vond het in deze kwestie echter niet redelijk en billijk om de werknemer op te laten draaien voor de kosten. Voor de Hoge Raad was van belang dat de werkgever expliciet de keuze had gemaakt voor een verzekering waarbij diefstal als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtig gedrag niet werd gedekt. De werknemer had geen zeggenschap over deze dekkingsvoorwaarden en was zich bovendien niet (voldoende) bewust van het risico dat hij liep in het geval van diefstal buiten werktijd.

Niet altijd aansprakelijk

De uitspraak betekent niet dat werkgevers altijd aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van diefstal van een lease-auto buiten werktijd. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien een werkgever er bewust voor kiest om schade voortvloeiend uit eigen nalatigheid of onvoorzichtig gedrag niet te verzekeren, dan is het advies om de werknemer hier expliciet en schriftelijk op te wijzen. In dat geval kan de werknemer alsnog zélf een aanvullende verzekering afsluiten. Mocht de werknemer hier niet voor kiezen, dan is er een goede kans dat eventuele schade wegens diefstal op deze onvoorzichtige werknemer verhaald kan worden.

Meer informatie

Ga naar de uitspraak: HR 11 juli 2014, nr. 13/02861, ECLI:NL:HR:2014:1629.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

27 februari 2024

Moet ik mijn medewerkers doorbetalen tijdens een sabbatical?

Heeft één van uw werknemers een sabbatical aangevraagd en wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever? In deze blog leg ik u uit waar u rekening mee dient te houden.

Lees meer

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer