3 maart 2015

Digitale nalatenschap regelen en afwikkelen

Door Sieta Autar-Matawlie

Uw digitale nalatenschap omvat al uw digitale bezittingen. Dit zijn foto’s, video's, documenten, muziek, e-mailaccounts en uw sociale profielen zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de accounts van alle webwinkels waar u koopt of uw online bankgegevens.

Digitale leven van de overledene

Na het overlijden van een dierbare blijft zijn of haar online leven voortduren. Dit kan voor nabestaanden vervelende situaties opleveren, bijvoorbeeld het ontvangen van een herinneringsmail over de verjaardag van de overledene. Het is daarom verstandig om goed na te denken hoe u de digitale nalatenschap van een dierbare wilt regelen. Deze ongewilde berichtgeving gebeurt vaker dan u denkt. Bijna acht miljoen Nederlanders zijn actief op internet. Ik merk dat nabestaanden/erfgenamen vaak geen weet hebben van alle online accounts van hun overleden familielid. Heeft u zich ooit de vraag gesteld wat er dient te gebeuren met online accounts en domeinnamen wanneer u overlijdt? Hoe krijgen nabestaanden toegang tot uw accounts indien ze niet van het bestaan van de accounts of de wachtwoorden op de hoogte zijn? Een aanzienlijk aantal van de mensen heeft een virtueel bestaan. Indien er niets is vastgelegd over wat er met deze accounts moet gebeuren na hun overlijden, dan kan dit de afwikkeling van de nalatenschap bemoeilijken. Het is verstandig om hierbij stil te staan en dit vooral goed te regelen!

Wat gebeurt er met uw digitale accounts?

Wat gebeurt er met uw Facebook- of Twitter-account als u overlijdt? En met uw e-mailaccount, cloud of een online shoptegoed? En wie informeert uw online vrienden? U kunt hier zelf zorg voor dragen. U kunt een lijst van uw accounts, inlognamen en wachtwoorden maken en u beschrijft vervolgens wat ermee moet gebeuren na uw overlijden. Hetzelfde kunt u doen voor belangrijke bestanden zoals foto’s en video’s. Bewaar de lijst veilig en vertel een aantal mensen waar u de lijst bewaart. Het risico hiervan is dat de lijst kwijt kan raken.

Wensen voor digitale nalatenschap vastleggen

U kunt uw wensen over uw digitale nalatenschap ook vastleggen in een testament bij de notaris. U kunt ook een social media executeur in uw testament in het leven roepen om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor uw digitale nalatenschap. Aan een social media executeur geeft u in uw testament de opdracht uw social media accounts te verwijderen of om te zetten in herdenkingspagina’s. Het testament wordt geregistreerd door de notaris bij het Centraal Testamenten Register en de erfgenamen kunnen het testament na overlijden opvragen en inzien. Een van de mogelijkheden is ook via de notaris uw digitale nalatenschap bij Digizeker te regelen. Daarmee voorkomt u dat sociale netwerken, zoals Facebook, nog jarenlang berichten naar uw contacten blijven sturen. Met Digizeker kunnen nabestaanden uw profielen van internet verwijderen. Sommige online accounts vertegenwoordigen financiële waardes. Denkt u hierbij aan online beleggingsrekeningen, Paypal of Spotify-abonnementen. Met Digizeker kunnen nabestaanden eenvoudig tegoeden opvragen en betaalabonnementen beëindigen. Mocht u uw digitale nalatenschap niet regelen om de een of andere reden, dan kunnen er zoals gezegd problemen ontstaan.

Voorbeeld van een digitale nalatenschap zaak

In 2014 is er door mij een procedure gevoerd over de digitale nalatenschap. In de procedure vorderde ik dat een cliënte bevoegd was te beschikken over de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s van de overledene die een internetbedrijf had en dat mijn cliënte daarbij rechtmatig eigenaar was geworden van de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s en van alle digitale informatie op naam van de overledene. Tevens heb ik in dezelfde procedure gevorderd de wederpartij te veroordelen binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis hun medewerking te verlenen aan het terugwinnen en het verstrekken van de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s en alle beschikbare digitale informatie van erflaatster aan mijn cliënte te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 1.000,– per dag. De procedure heb ik voor cliënte gewonnen en zij is thans rechtmatig eigenaar van de digitale nalatenschap van de overledene en beschikt over alle wachtwoorden en inlogcodes van de digitale accounts van de overledene. Door uw digitale nalatenschap te regelen, voorkomt u dat u onnodige procedures hoeft te voeren. Heeft u iets soortgelijks aan de hand of wilt u advies inwinnen over uw digitale nalatenschap, neem dan contact met mij op.

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. 

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer