16 januari 2020

Een flinke strop

Door Raymond de Mooij

Melchior Klumpes, de bouwkundig inspecteur van woningcorporatie Domus, had de pest in.

“Ik ben vier jaar met dit project bezig geweest. De inrichting van het pand is volledig in samenspraak met huurder Mental BV tot stand gekomen.” Domus had in de Randstad een psychiatrische kliniek gebouwd.

In 2018 was het gebouw door Mental BV in gebruik genomen. Een jaar later volgden de eerste klachten; het zou in de gangen van het gehuurde te warm zijn. En nu was er aan het adres van Domus een dagvaarding uitgebracht. De warme gangen zouden een ‘gebrek’ vormen en daarom eiste Mental BV een bedrag van 300.000 euro aan huur terug.

“Dat het in de gangen van het gehuurde warm is, komt door Mental BV zelf,” vertelde mijn cliënt. “De organisatie wilde niet dat er in de kliniek verwarmingsbuizen langs het plafond zouden lopen. Men was bang dat patiënten die buizen zouden gebruiken om zichzelf te verhangen. Daarom zijn de leidingen in de vloer gelegd en dat zorgt ervoor dat het in de gangen wat warmer is. Trouwens, het is er gemiddeld 25 graden. Zo warm is dat nu ook weer niet”.

Maar Mental BV ontkende dat er met haar vooraf overleg was gevoerd. ‘Domus heeft met haar bouwteam de locatie van de verwarmingen bepaald. Bij Mental BV ontbreekt die expertise,’ stond in de dagvaarding vermeld. Ik vertelde Melchior Klumpes dat wij ons verweer moesten onderbouwen met bewijsstukken. Maar dat bleek moeilijk. “Tijdens een verhuizing zijn alle achterliggende documenten zoekgeraakt. Tot overmaat van ramp is bij een recente reorganisatie het overgrote deel van ons bouwteam ontslagen. Die mensen zullen niet willen getuigen.”

De kantonrechter in Amsterdam bepaalde een zogenaamde ‘descente’, een gerechtelijke plaatsopneming. Op een druilerige woensdag in november liepen wij door de gangen van de psychiatrische kliniek. “Ik vind het hier knap warm,” zei de kantonrechter. Mijn cliënt reageerde ad rem. “Dat komt omdat de verwarming vol aan staat.” Vragend keek de kantonrechter naar een medewerkster van Mental BV. Haar antwoord was veelzeggend: “De patiënten vinden het fijn als het hier warm is.”

Helaas deed die opmerking de zaak niet kantelen. “Dames en heren,” zei de kantonrechter, “het kan in deze kwestie vriezen of dooien. Ik gaf al aan de temperatuur in de gangen hoog te vinden, maar of er drie ton moet worden terugbetaald valt te bezien. Het verweer dat de verwarmingsbuizen in de vloer zijn gelegd om het gevaar op verhanging te beperken, lijkt mij op het eerste gezicht niet al te sterk. Maar wellicht dat ik mijn mening nog verander.” Zo manoeuvreerde de kantonrechter ons handig naar een schikking. Domus betaalde een deel van de huursom terug aan Mental BV. Tandenknarsend, dat wel. “Al met al is het een flinke strop voor ons,” mopperde Melchior Klumpes.

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

 

 

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer