18 januari 2016

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2016?

Door Sieta Autar-Matawlie

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2016.

Hieronder zal ik de tarieven weergeven in de erf-en schenkbelasting in 2016. Krijgt men een erfenis of een schenking in 2016? Dan krijgt men in beginsel te maken met erfbelasting of schenkbelasting.

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2016

Indien men een erfenis krijgt, krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting. Het bedrag aan erfbelasting dient berekend te worden indien het bedrag van de erfenis hoger is dan de vrijstelling.

Vrijstellingen schenkbelasting 2016

 Verkrijger  Vrijstelling in euro’s
Kinderen 5.304 (jaarlijks)
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) of Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig voor eigen woning of studie) 25.449 53.016
Overig 2.122 (jaarlijks)

Vrijstellingen erfbelasting 2016

 Verkrijger  Vrijstelling in euro’s
 Partner 636.180
 Kinderen en kleinkinderen 20.148
 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 60.439
 Ouders 47.715
 Alle overige verkrijgers 2.122

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2016

Deel van de belaste verkrijging in euro’s Partner of kinderen  Andere afstammelingen dan kinderen Overige verkrijgers
 0 tot 121.902  10%  18%  30%
121.903 en hoger  20%  36%  40%

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting

Voor de erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet men het formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst. Uiteraard kan GMW advocaten u bij zowel de aangifte schenk- als de aangifte erfbelasting van dienst zijn.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een specialist op het gebied van erfrecht.

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer