29 januari 2020

Erfbelasting en schenkbelasting; wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2020?

Door Sieta Autar-Matawlie

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2020.

Hieronder zal ik de tarieven en de vrijstellingen weergeven in de erf-en schenkbelasting in 2020.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Waarde schenking Partner en (pleeg- of stief)kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0,– en € 126.723,– 10% 18% 30%
€ 126.724,– en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2020

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling van toepassing is. Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarna het percentage dat op uw situatie van toepassing is. Bereken vervolgens met dit percentage de erfbelasting.

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

Vrijstellingen voor de schenkbelasting 2020

U betaalt geen schenkbelasting over een vastgesteld bedrag.  Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de schenker. In de tabel ziet u welke vrijstelling van toepassing is. Trek de vrijstelling eerst van uw schenking af en neem daarna het percentage dat op uw situatie van toepassing is. Bereken vervolgens met dit percentage de schenkbelasting.

 

U bent: Bedrag van de vrijstelling in 2020
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 661.328,–
Kind, pleegkind of stiefkind en kleinkind € 20.946,–
Achterkleinkind € 2.208,–
Kind met een beperking € 62.830,– (hiervoor gelden voorwaarden)
Ouder € 49.603,– (erven u en uw partner allebei, dan is de vrijstelling voor u samen € 49.603,–.
Andere erfgenaam (b.v. broer of zus) € 2.208,–

 

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Eenmalig verhoogde vrijstelling kinderen
Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar is het mogelijk om éénmalig een vrijgesteld bedrag te schenken van € 26.457, welk bedrag wordt verhoogd tot € 55.114 indien het bedrag wordt aangewend voor de financiering van een studie en tot € 103.643 indien het bedrag wordt aangewend voor de eigen woning van het kind.

Eenmalige verhoogde vrijstelling woning
Aan personen tussen de 18 en 40 jaar is het mogelijk om éénmalig een vrijgesteld bedrag te schenken van € 103.643 indien het bedrag wordt aangewend voor de eigen woning van die persoon.

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting

Voor de erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet men het formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst. Uiteraard kan GMW advocaten u bij zowel de aangifte schenk- als de aangifte erfbelasting van dienst zijn.

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Autar-Matawlie of Bianca Kok-Beekhuizen (070-3114064).

 

 

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer