23 juni 2016

Estate planning: zorg voor uw vermogen en familie

Door Sieta Autar-Matawlie

Bij estate planning staat het overhevelen van vermogen van de ene naar de andere generatie centraal met oog voor de fiscale gevolgen.

Maar het gaat om meer. Estate planning gaat ook over het van te voren regelen van zaken voor het geval u komt te overlijden of ernstig ziek wordt. U wilt toch ook dat uw nabestaanden, al dan niet in de directe kring, goed verzorgd achterblijven, terwijl u nog leeft (door bijvoorbeeld te schenken) of bij overlijden? Is uw oudedagsvoorziening wel op orde? Weten uw nabestaanden waar zij op moeten letten? Wie is het aanspreekpunt na uw overlijden en waar liggen de belangrijke documenten, maar ook wat zijn de wachtwoorden van uw digitale accounts en wie mag deze wachtwoorden beheren?

Testament om vermogen te beïnvloeden

Niet alleen een goed en “up to date” testament is belangrijk, ook een zogenaamd levenstestament is relevant om te hebben. Een testament regelt zaken bij overlijden, een levenstestament regelt zaken in geval u leeft (maar niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen). Ook als het gaat om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Levenstestamenten worden ook opgesteld door daarin gespecialiseerde advocaten. Testamenten worden opgesteld door de notaris, al is een belangrijke adviserende rol in het voortraject weggelegd voor advocaten. Gewilde en ongewilde levensgebeurtenissen kunnen een belangrijk effect hebben op de samenstelling van uw vermogen. Of het om trouwen, scheiden of overlijden gaat; het heeft bijna altijd gevolgen voor uw vermogen. En op de samenstelling en aanwending van uw vermogen wilt u vast invloed kunnen uitoefenen. Meestal is dat mogelijk, als u het maar tijdig oppakt en goed regelt. Bijvoorbeeld bij trouwen door huwelijkse voorwaarden, bij leven met een levenstestament en bij overlijden door een testament. Waarbij uw wensen uitgangspunt zijn.

Ondernemer/DGA en estate planning

Indien u een eigen bedrijf heeft, of DGA bent, komt een extra belang om de hoek kijken;  uw bedrijf. U wilt niet dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt door ziekte of overlijden. Wie neemt de leiding (tijdelijk) over? Wat mag diegene wel en niet doen? Een levenstestament waarin dit is vastgelegd voorkomt veel problemen. Misschien is thans het moment aangekomen om na te denken over de bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Naar wie gaat het bedrijf, waarom zijn erfgenamen daarbij van belang en hoe moet dat fiscaal en juridisch geregeld worden? De fiscale component is van belang als besparing van belasting een (bijkomend) motief is bij estate planning. Het kan heel goed zijn dat u nabestaanden niet wilt opzadelen met onnodige belastingen. Van belang is tijdig zaken te regelen. Estate planning speelt een rol voor (vermogende) particulieren, ondernemers/DGA’s en stichtingen/verenigingen die zich inzetten voor het algemeen belang (ANBI).

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer