20 maart 2016

GMW advocaten op VvE beurs Haaglanden

Door Gilyan Parker

Op donderdag 31 maart aanstaande zal de VvE beurs Haaglanden plaatsvinden in het World Forum te Den Haag. 

De VvE beurs Haaglanden is de onafhankelijke informatiebeurs waar VvE’s, VvE bestuursleden en VvE beheerders diverse onderhoudsbedrijven en dienstverleners elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens de VvE beurs zullen Marie-Christine Veltkamp-van Paassen en Maurice van Kleef, twee workshops verzorgen over het VvE-recht. Dit zullen zij o.a. doen aan de hand van praktijkvoorbeelden van de VvE-Desk van GMW advocaten en de nieuw ontwikkelde rechtspraak in het afgelopen jaar. Wat zijn de rechten en plichten bij uitbouw? Is altijd toestemming vereist voor het plaatsen van een zonnescherm? Zij zullen de workshops afsluiten met een update over de plannen van Minister Blok. Deze workshops zullen plaatsvinden om 13.30 en 15.30 uur. Inschrijven voor de VvE beurs kan hier.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer