14 april 2021

GMW advocaten zorgt ook in zorgvastgoed

Door Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Zorgvastgoed is al langere tijd een apart aandachtspunt in de vastgoedwereld.

Onder andere de vergrijzing speelt een belangrijke rol bij vergroting van de vraag naar zorgvastgoed. Zowel woningcorporaties als private partijen treden op als investeerders. Transformaties van bestaande gebouwen naar zorgvastgoed of nieuwbouw ten behoeve van bijvoorbeeld kleinschalige zorg/wooncomplexen zijn aan de orde van de dag.

 

Zorgvastgoed kent een aantal bijzondere aspecten ten opzichte van andere objecten in de vastgoedpraktijk. GMW advocaten is u graag van dienst met o.a. de volgende specifieke kennis.

1. Samenloop van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst

Hoe regel je dat het vastgoed weer ter beschikking van de verhuurder komt na afloop van de zorgovereenkomst? Hoe houd je als verhuurder grip op overlast? Wie draagt leegstandsrisico? Hoe regel je een flexibel contract dat juridisch houdbaar is?

2. Verkleuring van de hoofdovereenkomst door de onderhuurovereenkomst

Wat gebeurt er aan het einde van de huurovereenkomst met een zorgpartij? Welke rechten hebben de nog zittende bewoners? Welke verplichtingen heeft de hoofdverhuurder? Wanneer bestaat een recht op schadevergoeding?

3. Verhuur van zorgvastgoed door woningcorporaties

Hoe blijft de woningcorporatie voldoen aan haar verplichtingen uit de Woningwet? Gaat het om woningverhuur of maatschappelijk vastgoed? Kiest men voor verhuur aan de zorgorganisatie of aan de bewoner? Moet er een samenwerkingsovereenkomst of een beheersovereenkomst worden opgesteld?

4. Breakopties bij langdurige hoofdhuurovereenkomsten

Wat gebeurt er als door een wijziging van overheidsregels leegstand ontstaat? In hoeverre moet een verhuurder meewerken aan beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst?

5. Zorgvastgoed in het omgevingsrecht

In hoeverre is de exploitatie van zorgvastgoed toegestaan volgens het gemeentelijk bestemmings- plan? Valt het onder de bestemming ‘wonen’ of onder maatschappelijke doeleinden’ of anders? Wanneer kan toestemming voor afwijkend gebruik worden aangevraagd? Naast de vastgoedrechtelijke aspecten, kunnen er natuurlijk ook vragen rijzen op het gebied van financiering van het zorgvastgoed, de naleving van governance en statuten in de zorg, bestuurders- aansprakelijkheden, et cetera.

Ook voor deze aspecten kunt u bij GMW advocaten terecht. Wij staan woningcorporaties, zorginstellingen en vastgoedeigenaren en andere investeerders graag bij in de trajecten die leiden tot een goede exploitatie van het zorgvastgoed.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Advocaat/associate partner

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen is een ervaren vastgoedadvocaat met een groot analytisch vermogen en een doortastende aanpak.

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer