6 juli 2008

Godelijn Boonman in Advisory Board van de WBII

Door Gilyan Parker

GMW Advocaten speelt in op een steeds internationaler opererende wereld.

Onze advocaten zijn dan ook stuk voor stuk specialisten met een ‘international mindset’. In Nederland en met name in Den Haag met haar internationale organisaties, bedrijven en tienduizenden expats een absolute ‘must’. Voor Godelijn Boonman, één van de partners van GMW Advocaten, is het dan ook een logische stap om, op verzoek van de Women’s Business Initiative International (WBII), plaats te nemen in de Advisory Board. De WBII is een gemeenschap van ondernemende vrouwen met verschillende nationaliteiten die door actieve samenwerking een professioneel platform en een dynamisch netwerk voor uitwisseling van kennis creëren.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer