20 april 2022

Grensoverschrijdend

Door Raymond de Mooij

Zanger Marco Borsato, politica Nilüfer Gündogan, boekrecensent Arjan Peters, Rapper Ali B. Bekende Nederlanders die de afgelopen tijd beschuldigd zijn van grensoverschrijdend gedrag.

De aantijgingen werden breed uitgemeten in de kranten, op social media en tijdens het gestaag groeiende aantal praatprogramma’s op de televisie. Terecht wees de Haagse advocaat Job Knoester in een uitzending van ‘Vandaag Inside’ op de zogenaamde onschuldpresumptie: totdat iemand veroordeeld is, moet hij voor onschuldig worden gehouden. Het is echter meestal lang wachten op een rechtszaak, want de juridische molens draaien langzaam. Regelmatig blijft een veroordeling überhaupt achterwege, omdat de betrokkenen uiteindelijk niet vervolgd worden of inderdaad onschuldig blijken te zijn. Het leed is voor hen dan vaak al geschied, want als gevolg van de ‘trial by media’ is hun reputatie verwoest.

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Die vraag is niet alleen in strafrechtelijke zin van belang, maar komt ook in het civiele recht weleens voorbij. Bijvoorbeeld in een deze maand gepubliceerde, opmerkelijke uitspraak van het hof Amsterdam. Een vrouw verhuurde sinds 1981 een deel van haar woning aan een man. Zij was een soort hospita. In september 2016 vroeg de huurder haar of zij naakt sliep. De vrouw vond dat die vraag een seksuele lading had en vorderde om die reden in een gerechtelijke procedure de beëindiging van de huurovereenkomst. De huurder ontkende aanvankelijk dat hij de bewuste vraag gesteld had, maar toen er een geluidsopname bleek te zijn, verweerde hij zich met de stelling dat zijn vraag moest worden gezien in de context van de temperatuur in het huis. Kennelijk vond hij die te hoog.

Het hof Amsterdam vond dat de man door zijn verhuurster te vragen of zij naakt sliep, laakbaar had gehandeld. ‘Dergelijke vragen laten zich, eenmaal uitgesproken, niet ongedaan maken en blijven voor altijd hangen…,’ werd er met gevoel voor dramatiek in het arrest opgetekend. Het oordeel luidde dat de huurder zich niet had gedragen zoals een goed huurder betaamt. Het hof maakte daarom na een periode van 41 jaar (meer dan 5 jaar na het gewraakte incident) een einde aan de huurovereenkomst tussen partijen. Een grensoverschrijdende uitspraak, naar mijn mening.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem bij juridische vragen direct contact met ons op.

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal. Raymond de Mooij schrijft hier maandelijks over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer