5 augustus 2020

Het periodiek verrekenbeding in de praktijk

Door Lise-Milou Lagerwerf

Als u wilt voorkomen dat uw vermogen gemeenschappelijk wordt door uw huwelijk, kunt u onder huwelijkse voorwaarden trouwen.

Een veel voorkomende variant is de zogenaamde ‘koude uitsluiting’ in combinatie met een periodiek verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding behelst de afspraak dat echtgenoten aan het eind van elk jaar hun overgespaarde inkomen delen. Dat is het inkomen dat resteert nadat alle kosten van de huishouding zijn voldaan. De omvang van de verrekening hangt af van de definitie in de huwelijkse voorwaarden van de begrippen ‘inkomen’ en ‘kosten van de huishouding’.

Niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

De meeste echtgenoten verrekenen niet uit angst voor reactie van de ander, omdat zij geen zin hebben in al ‘dat gedoe’ en omdat het een relatie over het algemeen geen goed doet. Als u tijdens uw huwelijk niet hebt verrekend, moet dat bij echtscheiding alsnog gebeuren. Wettelijk uitgangspunt is dat al het bij echtscheiding aanwezige vermogen wordt vermoed ‘te verrekenen vermogen’ te zijn, dus vermogen gefinancierd met overgespaard inkomen dat u eigenlijk elk jaar had moeten delen. Gevolg is een 50/50 verrekening van het vermogen alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dat is nu precies wat u wilde voorkomen met huwelijkse voorwaarden. Verreken dus jaarlijks.

Onjuist uitvoeren periodiek verrekenbeding

Het komt nogal eens voor dat echtgenoten elk jaar een overeenkomst tekenen – veelal opgesteld door hun financieel adviseur – waarin zij opnemen dat zij verrekend hebben. U kunt dit doen, maar daarmee bent u er nog niet. Als u feitelijk niet hebt verrekend of u hebt niet verrekend zoals u in de huwelijkse voorwaarden bent overeengekomen, wordt ervan uitgegaan dat geen verrekening heeft plaatsgevonden (HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1292 en Hof ’s-Hertogenbosch 9 juni 2020, ECLI:NL:GHSHA:2020:1737). Doen alsof is verrekend is dus onvoldoende, ook als u en uw echtgenoot beiden de overeenkomst hebben ondertekend. In dat geval geldt eveneens voornoemd wettelijk vermoeden en moet u alsnog afrekenen met uw echtgenoot alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Advies

Realiseer u dat als u een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden opneemt, u dit ook elk jaar moet uitvoeren om discussies bij echtscheiding te voorkomen. Als u niets doet, moet dit bij echtscheiding alsnog gebeuren, zelfs als in de huwelijkse voorwaarden is bepaald dat verrekening na verloop van tijd niet meer mogelijk is. U kunt geen beroep doen op een dergelijk ‘vervalbeding’. Let wel, op basis van het wettelijk vermoeden moet u 50/50 verrekenen, tenzij u dit vermoeden kunt ontzenuwen. Verreken dus als u deze ellende wil voorkomen en doe het goed!

Heeft u een vraag over dit onderwerp? U kunt altijd contact met mij opnemen. 

Deze blog verscheen eerder in De Telegraaf en werd geschreven in samenwerking met Marjet Groenleer.

 

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.