11 september 2011

Hoe clubliefde en ondernemen hand in hand gaat

Door Gilyan Parker

In de Chantecler, het kwartaalblad van de H.V. & C.V. Quick, een interview met rasquicker Raymond de Mooij van GMW Advocaten.

Als 6-jarige werd hij lid van Quick; als welpje. Later zat De Mooij jarenlang in de sponsorcommissie en het bestuur. In het interview verhaalt hij als ondernemer, advocaat en sporter over clubliefde, sport en business. Klik hier voor het complete interview chantecler-gmw

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer