23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Door Anja Blijham

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Een conflict tussen een werknemer en werkgever kan hoog oplopen. De werksfeer is niet fijn meer en misschien stopt uw werkgever zelfs met het betalen van uw loon. In dit artikel leest u meer over uw rechten en plichten als werknemer. Bent u werkgever? Lees dan het artikel ‘Arbeidsconflict? Praktische tips voor werkgevers

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is de situatie waarin werkgever en werknemer het niet met elkaar eens zijn. Dit kan uiteenlopende onderwerpen betreffen. Als dit uit de hand loopt, spreekt men al snel van een conflict. In dat geval blijven tegenstellingen lang voortbestaan, worden de problemen niet opgelost en kunnen werknemers zelfs arbeidsongeschikt worden. In iedere werkomgeving kunnen conflicten op de werkvloer ontstaan, bijvoorbeeld door de manier van samenwerken of vanwege bepaalde verantwoordelijkheden. Hier kunnen meningsverschillen over ontstaan. Maar een conflict kan ook ontstaan door relaties tussen collega’s onderling of discriminatie.

Voorbeelden van situaties die tot een arbeidsconflict kunnen leiden:

  • Re-integratie in de eigen functie verloopt niet zoals gewenst;
  • Weigeren om een redelijk voorschrift van de werkgever op te volgen;
  • Starre communicatie tussen werkgever en werknemer in het kader van een verbeterplan;
  • Verschil van inzicht over de taakinvulling van werknemer;
  • Blijvend verschil van inzicht over de schaalindeling;
  • Niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts.

Rechten en plichten

Wat te doen als u in een arbeidsconflict terecht komt? Welke rechten en plichten heeft de werknemer?

Van de werkgever wordt een grote verantwoordelijkheid verwacht om conflicten te voorkomen en op te lossen. Maar ook de werknemer heeft de plicht om instructies van de werkgever op te volgen, mits deze redelijk zijn. Op basis van de wet moet de werknemer zich namelijk als goed werknemer gedragen.

Het voornaamste advies bij een conflict is om in gesprek te gaan met uw werkgever. Praten is soms voldoende om samen tot een oplossing te komen. Als de communicatie met uw werkgever niet goed loopt, roep dan hulp in van een derde. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een HR-medewerker of een vertrouwenspersoon inschakelen. Vragen om mediation is ook mogelijk. Een mediator is onpartijdig en helpt de werknemer en de werkgever om het probleem samen op te lossen.

Ook is het van belang om alle relevante informatie en communicatie over het conflict bij te houden, zoals e-mails en verslagen van gesprekken die zijn gevoerd met de werkgever.

Ziekmelding

Een arbeidsconflict kan tot gevolg hebben dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken. Meld u zich in dat geval ziek volgens de procedures van uw werkgever. De bedrijfsarts wordt dan ingeschakeld. Alleen hij, en niet de werkgever (maar ook niet de huisarts), beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Het is voor een werknemer van belang om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Bij een arbeidsconflict adviseert een bedrijfsarts vaak ook mediation.

Bij een langdurig conflict kan de relatie met de werkgever ernstig verstoord raken. Dit kan zulke ernstige vormen aannemen, dat de werkgever uiteindelijk besluit om de werknemer te ontslaan. Gelukkig is dit niet zomaar toegestaan. De werkgever moet in ieder geval proberen om het geschil op te lossen, voordat het zo ver komt. Mediation kan hier vaak bij helpen. Uiteindelijk is de kantonrechter degene die bepaalt of een werknemer ontslagen mag worden.

Meer informatie

Ga bij een (dreigend) arbeidsconflict eerst in gesprek met uw werkgever. Vaak kunnen problemen door middel van een gesprek onderling opgelost worden. Heeft u toch advies nodig bij een arbeidsconflict of dreigt uw werkgever met ontslag? Neem dan gerust contact met ons op.

Anja Blijham

Anja Blijham

Advocaat

Anja Blijham is een all-round arbeidsrechtspecialist, die haar cliënten met advies en in procedures bijstaat.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer