15 mei 2019

Interessante uitspraak: verhuizen voor Ajax?

Door Susan Meijler

In augustus 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Het gaat in deze zaak om een 10-jarig jongetje dat bij Sparta Rotterdam speelt.

De ouders woonden voor de scheiding met het zoontje en hun 2-jarig dochtertje in Capelle aan den IJssel, niet ver van Rotterdam.

Gezamenlijk gezag

De ouders oefenen na hun scheiding samen het gezag uit over de twee kinderen. Dit betekent dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden met betrekking tot de kinderen, waarbij gedacht kan worden aan schoolkeuze of een medische ingreep, beide ouders toestemming moeten geven. Als de ouders niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen, kan er bijvoorbeeld vervangende toestemming worden gevraagd aan de rechtbank.

Van Sparta naar Ajax

Het jongetje wordt gevraagd om bij AFC Ajax te komen spelen en voor de moeder is dat de reden om naar Amsterdam te willen verhuizen. Vader is het daar niet mee eens. Waarom vertelt het verhaal niet, maar het zou goed kunnen dat de vader ergens in de buurt van Rotterdam woont en vreest dat het contact met zijn kinderen door een eventuele verhuizing zal verminderen. De ouders worden het in ieder geval niet eens. Moeder dient vervolgens een verzoek in bij de rechtbank tot vervangende toestemming voor een verhuizing met de kinderen naar Amsterdam.

Vervangende toestemming door rechtbank

In de rechtspraak is een aantal criteria ontwikkeld, in het bijzonder in de zogenaamde “Zwitserse zaak”, waarnaar gekeken moet worden als de rechter over een verhuizingsverzoek moet beslissen. In feite is bepaald dat de rechter alle omstandigheden van het geval bij zijn beslissing moet betrekken. Natuurlijk speelt het belang van het kind een grote rol, maar er dient zeker ook gekeken te worden naar andere belangen. De wet bepaalt in art.1:253a BW dat de rechtbank een zodanige beslissing neemt als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

De criteria die een rol spelen bij een wens tot verhuizen zijn:

 • De noodzaak om te verhuizen.
 • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid.
 • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te compenseren.
 • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.
 • De rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving.
 • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg.
 • De frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing.
 • De leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het kind is geworteld in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen.
 • De kosten van de omgang na de verhuizing.

Noodzaak tot verhuizing?

In deze zaak stuit het verzoek van de moeder in feite al af op het eerste criterium, omdat de overstap van de jongen van Sparta naar Ajax als enige reden door de moeder is genoemd voor de voorgenomen verhuizing.

Bovendien wegen onderstaande punten in deze zaak ook mee:

 • De vader is bereid om het halen en brengen van de jongen van Capelle naar Amsterdam met de moeder te delen.
 • Vriendjes uit de buurt reizen ook heen en weer, waardoor bijvoorbeeld het rijden met andere ouders gedeeld kan worden.
 • Ajax is bereid een taxi voor de jongen te regelen.

De noodzaak tot verhuizing staat daarmee niet vast en dus wijst de rechtbank het verzoek van de moeder af. De rechtbank overweegt bovendien ook dat de voetbalwereld grillig is en dat het best kan zijn dat de jongen nog een paar keer van club verandert. De rechtbank adviseert de ouders ook met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken over hun kinderen

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als een gescheiden ouder met kinderen? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.